The Shawnee Daily News-Herald (Shawnee, Okla.), Vol. 17, No. 114, Ed. 1 Wednesday, December 18, 1912 Page: 4 of 8

This newspaper is part of the collection entitled: Oklahoma Digital Newspaper Program and was provided to The Gateway to Oklahoma History by the Oklahoma Historical Society.

View a full description of this newspaper.

K-rn.
VI Z'i l Z riT:- •
v/simian* mamim, ir
Come Here
Christmas
A
rjta ",xr- iz'- if =«w a .nca .'Ee am,-
Z "• i i ■ " "J*
-Kfitierwazit ;i-«tSD:c Lnyrhi"
amsRsi L' tz Z i
:r mccifi ic- ~rt?zf s — "* t •"
-um* imr ' r. «!"—i *u-nt :r mine- v.r ti* tun<« an: ai amw-ragamiir "ti ^ ~ SKode.
-u n:w a t :^:::mim: m:r* waffikik-—zrvsn
hk . ;>m~ ■
~i&rb e. rrcc-
Com*? E j?
MAMMO TH CLOTHIXC DEP'T.
SHA WS'EE.
OKLA.
*C VJXtftlJ1
fr«OMM!i21 IMtfTIMB fJHTJIT I
Trottim : t. huctr «•> .rrr«ti(«t
**" t- V .•'fin an« lulu Hi;.'- iih
Tu- mi a wet- uuu" tin
dMCiDiun tj ti** *murei la d*rr*-
i®n f fturr?; Hiibumt
!i * no ciMumur- n oit nm<r
ur mrei ncmiu..'r, ti
4fllh.tn h iir tmruewduro iin*
■*vm nnmtt*-?n i v uvroun r«wi-
nlti tn ijuuntj
tU' Umv > uurnn x*a iti*m n
>'ni«r OT« (i jmrttir}*
JWi* n tu- varnun nw-tmjo ti tin
dbmtu a ill if Mfc&i -tin v^or as
■imivnttm Tii utMtir
*tai«i u tin ttaiWi nn#ftin_ bar t
wu* i iMinBin r u ant baiitM
am n mwu ma—* n tun
■« • tun Di-miwrr uuut tin tit-
UtjMin- <r ti* "Mmiti w*rr uu aim*
*« u m n ti - r nutsnfwt m~*!tni^i
UllnMM f V.'tti Itr tll TtlT)HM' IT"
Wwif i4~i vtti tin *hm&
A tuutiifi wa« jawif '< ti tit*
•ttu *tu.i al anitti nnrmmm ifftutin
i-*smi4n?i nrti<«sK ti*- -jun^ ur tu
pUQMM «<di*mm«l Tim. tin -ami*
UMivt- .IPor tun t«(. ttm J (
<tUmu v. pi Iff to vtrm at#"1;!' iiji
ti Will-Dili- til* S#OttV*
voir- fnttttnit ttui t w v u-.
n f MftlkUi'illl •"'iftwim (i him tun ti'
^^*~K* til* UUM* V iH "*l
•win* unit 4t*ml*nu<n um ntlw
Hunm u Jin iiii}M r Hi s u.
▼wwrt. * «•♦! Iiuuttctllll UKUttM ttl*.
*««<• • myumiiu flm iron lundtu
ii tu* ftttinei ui frmt mm-
U4 im uttHtimii* n tn. ciiur^M. oi
*t*i>inii6 thu tin 'iiiunji u- ,
uw. ifitaft tii' Vkusur ur m.
Twuumi'rwi Muft n. rmtim (.
t,fIxM'r "I i ' MUM mi rmt:
9 it<*v tu* iH*ri- ii ts«* . t-u.
jkAtfilu v.w« c*ili*-i it tin ituitvi imn -
«t; tJhiirci iti tt mimti u 1uih. tHL
>i«ur tiuittfT w tti nnmitw; tuu
tti ^hur-jt! v.iM mua Uivttwt utw
tattef nmnuu^ tin •runt**, fti* ! *>
tir umi ifUftft tiui iiii* r v.ii i ti**
Mttn ti tin oflKa uuart ur tii
fiiuTCt m in iiiuiif t am tuu U
4,11 w T*nin<ii- la* tuqw 'nuifittmiA.
Jttx^nu tuii xi' i 'iM'.initntu.i iin ti
tin lmwit inmrt uu otiio^ imr -
tfioufr niMi'
ii -it "wpilur iiutiiii<M ui""*tiii| tj
'in ttt nr«:i. i null iin r nt yum*t. tiui
iwaiir in uutiiiruft ti rwaB
mniii n ti,, .itttrrvi j (J fitw,
lUI( pilMt' l iitfif Will' i
tu OMUr «ilfUiiltt« Hi. rwot.
w*uai tioi. til o ti) i tm •enure;
wi« o twiv« 3211 utirm
Tli«W rvrvCUU^liOaUOU: CSTtlH
T'ltnii tJMft tin liMmtmuatioi ft
tw tolifmwf imm* J+euomt S:
'.lAia. Yrn. AiattHtL aui Iiik^a. ant
tu* o -ro { y *\u;
Ut* aui JiWii uwvwii inn audttum.!
tinv*. bfTimajni- V/|Iiuaui hoi
irVilHK LUII b ln)U-fTOlL Tin Xfllll-
nwi tu.t w«n '1m van tin w- i ian* d>-
r«lttm**i tn aiitumt" a tin •MiurCi.
uoniriiu its riitiik i «rtim n tii«
-WTtl'.UlU' 1111 ifUY* HI T«Q^ 1U
tin cuimM iur tu wtMtxr. -Hnw tu-
irimaiictn/i tinrr* in *iwv<r ntv«t.
r«i ti iwanm a' Ijaim- fntureu®
MBtnii m• it IJIMCIr i *.
lliri ip l DID tllll IT tin tOURtL
?5I yiMiir ; rulim ft. inifnto-jT!
Mlmi ci ui mpoailim aui I «nn
iiTKuiimttmi iiw it. vuiMti uitiiuiii
"Hi« ''vr m«ntmr tuu uuim nnm>
"•muni tinroui ttuuuii iiinv
"tU ii a*v i*r um ou ir Itttn
tirtti ir |Mnr. nun ir woqiul f^uinr
■ ir tn*?n liiiv. tin?vi
; HUH tail* ir iiuot turn. Humin
"W ull ^ Ytgarn tin nxxv^rtOBMn
UIH T||n* Hi, IIIW71 T4HUlUtIllt tiui
cw tm*- Hfimiii ituiii' f - tin m-
tuu tf" nui mm' ir nnn? tu r-
ialir«onniii rvtn tu* rnvmuut o' ti *
UUMBUlULi*" tUlPlM '*"4 TtMte-
j rrti iutA 'mii <%* "
nmu tlamcwiH* a w
vuiuittnu until hi v
ccnisiicmnm or r*mm-
* C~ iw. *n ve- Ii. «i
*T«JJ 'wmr" tin ^
(XfXKL
• * 7~r«: Laamr isatie-.
Hff votniL 4}
1 TV^lii UW Uft5 01 4
"*r caudns u nuCM«!L.
*• mr uius* tn ** j*r
mil 'Jntoa:«ut ^
<mr QufKuuBi cun 4f
■4" Diudttna raatr
•4- lillHW [fb
-*t a
^ ^ ^ ^ ^
Huai^i n- aflivm r ''I-SitfuIT nil
UiutM cuirrci.
JOH: U vwm.
Bin KM1*
Kll. t(S H5lt«tK
f A. ^irilGiiE l# saviTU).
L 1,* WWK
I- ULuMlHS, '^iu'
uis IF mi uim
tu uiJidm; o i -nrroue- ninu«
Pt *mh w^rtlfioai. vrm «i^n« „
>r *-*• hwf t*u, d ..o uottT tu
► eaviaui u tin ^rrmiMixaur-? ur
r Ti7-.nirim; tu- u«eatL
linn iu«(m*<,
' onnw 4 lusta-. 0
'!>•. uiu Hon., utom.-- luiun
Till unci as ninuet mr tu-
lwl' a to- vomi; viamm ati-r i 8
-solum. Tn- ntnua« wl] u- „.!It
" : rteur-- a t t tumisii
ruarjtf* nil f|«i IniMillhlii I
rolirmtuj hi- reum ir tip ur
"mler.
*«• wl« wm <3xt«nu«t tu «r;
■itue' tan ti,. n n ulo«. yy,m
'w. i■ s <Hairjf«. a.. -RTunuulr
:rr-ir mtl lu< ^ iCirrt,..v
um- a wmL. aui romtantr t-. „
nn<?n usor
m"lk " tw ttvam: ca tC 'tut
f4"m "«an tn, ug r<WJK[
T1WT. nm)«-.-a HBiauni...
•wa «at«uu«
IUT*t
liui .Us II if*.
vrtnir li*« dm a-rv^ru a\n ori
iron um (oBonoit Twultnjj mm
«niuri« lmt- tnaj w,
«-*«b u*i 'Tavsw w t tii- mil-
a;i 4nv« um ti TClKrf nt auftev
iu^ ai nuiiia* nil ,h
uw iw-t Almoin- a : IVbmol
Y1,!11iJ woiuui tii-i uv> hui-
i«r, afie- Inr uoiti Ir. EU ilat.
"" n«ati eertHKat-. mu (>t
t-writn. ui iottKTtuK<r. ouuiucitfi
hi- iuii<m, tu. iolww "imbuiv
iii invffiti^atioi wa scarier
"i- --wnBlw. v.'tti tiif rami* tua
'"* ""O' mm .onunw. at
rnnuaa iwu aiu nrmiimitims num.
& tin amif t attarmf u omu
••■'uiTpra iiauiK tw ueutti •••ammb-
aiaar. win. it ,, U|,WL ^ ^
'iirattt WIJTKOl H IlJJUtlOl it tu.
*4Jnn*t.Jr )#«7i ?w«i>b
ii® m amn m v insmn soma.
n Zioi 2tr tua tin uuq^ ui tin
■nmu wamai ww n i eamnu-L
^ ihm L T oim. ueu i rmpiuf iu«h-
^ cn ftuuoa: ir auimi uu-
•iTHinJIt '!3 DTOlllBn. tu* fTTUU! |)'
■fen. tii- nios seutanit tarrtfii uiic
niarclH*, aTTui«nnioi[ u- ttii met-
i3U irroi- aioi trnt nui «va- imn
> f1 aiii will titinv thi|- f [,.
«indfc imictiL-. ij-ipmuiwi a, imh.
"J'wunv am Hnqmuiu uri muff
" u" u'ri- morjiiinH. npiim un<
iittouij tr-umairiR vrmtvm n'
niomiun tnwlfc trw nn*i
«smnuiT.;u aui n«a«u.-i villuiiib'
^ li-?i tit- film; o clutnrtH ugmiiiir
3k — Uw tureutsiiKi. RdIivl m-
i i "Vn- tiiu Kmrllih imv
unt tuw- .'r.ifiirli,. Iauw ahnu, mH
USTHOl frill diet T'itliniT- -Hi.
uuiiqi iirv v i -tii*
it' tin outr u**i
.'innmuntf tin umufamnar \£ tm
nitfdnn. ii M tvrvei lun
-in U^u'l 13 i' \f W. b'Uflti'Ji IBM
"W mimical uut .i;u* -aw tnim
vliu uii uurru'ji utr.-unnani
V'tL u* iiir*i( u n uwumt m w-
.iC'Ultl«.
!tim«f ur* aQu^iunf An^tngaa
H , ,t* Hlit «T *KT UI KTl 'JOUKS*-
♦•t tin* an flour* llla w^axK n
tlH inw I!T| V*I tHJTiuaik.
Al C/UTlHiptt liltf ***ni i TxnifT
ii iirnvem u ^ un«£ o? f^nr
ciumoflfc m wmaSMag t pbheiol it
imy tzmt.
i: tin -flpuijjituu iMinrpiiipy rjin*-
mtlwi H7Miii iiftuvIT in .lit'I. ,(hm a!,.
'juTTHii rwi anuil imrH vnu —nt,
vary wel.
) ram(M .i DM HMMH
''im !i* i)tir numt « i jnun
•wutat incur u jcinn ikuIH
Ott? aui
• IsaptM um
tin taurre
vruam
Tin tSurw mom i ai idki ihum
ur iiMinfctiiii vttt- rrenrrmii'* u tii**m
.vtutenunts. n Diiwiiaiii^
liuitM crnmttm. uiaiw daauiut-
ii r €uuTgnx uav« in ■nine u. tu
inwiu*w w nwittmuft.
«att l,ifu4uui Hill UimtM
•:nur n W s iii'- iuh unv- utfKrf
tin jumim Itn- fc Ulioum or
lift vrMLSiittttui din un ui t^umiji
fur putuon' ur n uoiii:
■A mP if riMimwi" ni*jniw*m unv*
uufhitMtuiin- am uunaptMtfculv im*
• •mum a> ui ttuu uc nittimt tin
• ura* ii* tii- ^turret rutin?* ttun mm
M 'iim tin '.'huTCi uruj r aui mw
iu tfrtun-yni'm IkP Uitvuv uw
tf?ni' n rr ami tnuiu tta- nuurci
n fiur ti« tuuHnr %£% aiit nuur
Ubi9* DllH IHifW* lilt jHMtmxtn In is
tttUi ti> *w«r3 uulur am t imu
im o ujum' ui cuur ?i jwvp,* jftnt
Umi* tuM' im wi wmr urJtuUm ■
PICTURE
MOLDINGS
Going at acrua
u h&'escue prices.
} ou \\ ti Haz e to Hurr\
Wflawve* tin qiuh- tu-
ir w aim* . nir u- li
lr..r ami nut llal(, winu.
nuTi" um ■arfioi u: ,KmL ,mi, u|
tl - dlKMtlVi UTRllXH. tiVf . in :
.fi -Jam imi jim conn (p nir ai-
i«n\tm rron beu«u«nun* ' 5 at-
fJtattn lial *avi ''j wm nvrclur
mmtnft tui> nv am «van?n v,^ *m
"imi am iumh ii um troudttim
' ui um.mii Lumiim u nv am,
^ iiPlt treumwii nr mrv rii
v w*a. Truinr ttw T^RUar um «*
,rmu u purfjv ullIj .juttnj mx uhiut
nin- mtln n m- avrauitti tin \ &
hwn ii^ufti. out' B0 ipsioru tiwltii
^ m niuci mtprnvvti
t Villi imv. til* mtktutiui}
u' jNir uufui tua* -Vnni | j Jala
ti imo xut wi «ll uhdi Yuir
i.iiiii" V. it I ml** A.am. li-uf^iii. tn-
i/'jfltt' !'!*.• uai uut um ima ' t
^«r L liiuu Hunv-i, .
>' € Somne fitifcwnz \
UUlM Oir In'V Hiitl TflnMV
C/j w a n & fcn a p p' s 01 d S t ore
JS ewr ftfiuji
- W >- b iff«
1'D/', -I (tl.Mli tii UID;'
♦illl'V "| 'I liiir')'ii|> . |j_
f D'UIIIA.
'iii'-icp. lmt «t—^tihimua mn*-
•attunut dni(2tuour« mutt* yisttOTUu'
•rraumu Qtuir^tt imioum; mfll! |>>
ll«ii tMUr tu-auuj' la a: n i4j
Uun . innitti vuniniHMuunr u Zim
"t5* rHa u illicit u iiuv* mhimi)
'Hitiu lnrmm* ii "uuatioi. v autu
IflMW
"Ifc mmiinr iuvmi turn tun um
tu? imcrtitM ti tin insaiti cnjimr
umu ir tm "dime* atama ittm t
Hmvfwnv*st tua OMatnm iutum
•'utnijiuim .linn, Jli yourt ait ulnr
uTnrfuiT hr uiur Uim u
rim vwrtun liu^iii wttiiu.t
Ill*# .IUI V'UI iiUTna
$1
£>1
75c
SCHLOSS
Fixtures
: :• i •
inr

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 5 5 of 8
upcoming item: 6 6 of 8
upcoming item: 7 7 of 8
upcoming item: 8 8 of 8

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Weaver, Otis B. The Shawnee Daily News-Herald (Shawnee, Okla.), Vol. 17, No. 114, Ed. 1 Wednesday, December 18, 1912, newspaper, December 18, 1912; Shawnee, Oklahoma. (https://gateway.okhistory.org/ark:/67531/metadc91833/m1/4/ocr/: accessed April 17, 2021), The Gateway to Oklahoma History, https://gateway.okhistory.org; crediting Oklahoma Historical Society.

Univesal Viewer

International Image Interoperability Framework (This Page)