The Guthrie Daily Leader. (Guthrie, Okla.), Vol. 16, No. 127, Ed. 1, Monday, October 29, 1900 Page: 6 of 8

This newspaper is part of the collection entitled: Oklahoma Digital Newspaper Program and was provided to The Gateway to Oklahoma History by the Oklahoma Historical Society.

View a full description of this newspaper.

o
rAC4ftW mtWMl " "' '- ''
W8llifll!
miiirtii. j&m-m i
"tWbuiMlimHWtaiK
ii yin iii. ityyw m iffgmm"' " n " "' . miy .ri.wM.
h6um yt .
te it im iif r
W. . - tit TlttrtA f "
ta)UMM
H (B .vwwsim(v'Ww- 'vMi'V
II
Mw..t H aa Wl
'Ha iM lf t "Ja t RWJ
atSt 'tMIIHvl waaRJ aaRRBRRPaW "r
kimwt' tat .aaaMaa. JRMMa CjMb
if wnrimn wurr
BiMt.SMr
?lfA8V
nr FMMGA
II
wll0'lH
w. a W j& As .iuU A ILJk ikkkiUk tUkAilh i t ... mt. um . .. . k JiWe
i & ' iMkuJiiHi man m nimiiv x
X ffiSST i5r rT lH.
iinfllfl jThQiQiO n
iHl iMi Unit it Hi - liti Ak ii Hi - - -" Jfc "" -SL- -a-' r'
fiifff ffWtifiifffflU fmWfr
WAIK T V
r.v. IN- HaMavipR. . narfctk
f MMlttolwl B k fa Nw
OMMklM af k trf .1 ' "Ml
... UMHt a at ai S1" "
1 1 !..
NMt. Itt tall larfkaaa
raaia tin ' MaaiiiajMa it jRaaaaa
ttHaMM I ttat 4My U. - K
a.aaa ) m aa fraaNaaa tar aaaa
....r a.Nnaarfat rMf feM RaBa '
a ' M 23li9 nan
..l. aM! ( SNUMMll
.. ta aauarfaa I Mri
.. tiVMMl a (W AMlli
. .. Om aat4 uaaa
. tarla'tak aa.l
.. rtMw r MM4Nto Kt4
t A Maai Iaaa4 a M MR
I aktaalla tfiuk- !'
tt I to laaraaMMJ
HU( t4 Wl INI' ) 1
U1 ta MtMjl lit
MlINt M tfl
ivr fall 1 M uimI aOf4
t ajawatra ip iitn iar I
bi II ha ! R it tU 4k Am
iar inifuM aoura
Raraa Carry
.u i r i im '' RaaUR Okfcaaa
.. . - HuhU Cavrallaa
DOUIH-R 1AILY RRRVtCK VIA THRTaMMM
0TAW ROUT. ''i...
I tut ran iii lo U ilakwea aa
Hut iiid0 Mak' ltaa iii v
auanaatloaa lr t laM aai) a v
ft H aaiaaa t wmk'Mi
W 8r ' '
NHV t S.'VPP
iHBHBfei ' '
i mag
rHH
Mw49 ImIwmI
i mSSRWt
W TfiMl rw
jimca mitt'
ill ! V V - ' tt!4
CS TH flitt rttcill
if yjRU yi
:
airr. c j
W . Mtl WMrfen
k MHBBii W'WWPVWi
Wl
A. G ft. fWTY
ATVIO imYSiriAli
awtt"''
0TI0FATM1T
naAllM I 114 llrb
.' -iy Q IMA r MAMAFFAY
tiiltiMI BMit
Iknttk lhtW
t lMl i . ! ka Mp '
iillii ) ill Hi i - - - --
II tk t. -a aicuhMl lli' Iltannift -afcHii . i. 3
I m k iWrt.1 Nt Umm jb. &
MMln m. l iii umilM. Tr '
- i pn.npi nw.
Diw! Block
J. B. FAIRFIELD
TILaJSWHJa OOAL
AND ST0BAG3B
mw iM
Sip-Mi
llflCI IMl YJf.S B04 W XlffklM
'JijjjRuaJiijiiatj'jMM-ut1 am
&mmm$m&mmmBmmmmmmm
mmmmmsmmmmmfmssmsm
- - .kaikMMl AM MB MM aMBBki t
ii fiij -Mfcr! HH ip BIE. J1" ' "
mSm
I ' D flMWi IHpmI AWw MM
ltMvr.rSri::
4va
m- t tnit ihimb-m i r
feMM. &iuuliaru tt.Mkilt.ifai iMiAMkk ftflM ! VK
k(4f tili utr. cauttlptttu Um ot
Kpf im 4Im4m imwlcaM. HMtk
rpi4 ! (ili If ym hr
ftr ! vii yMfUiu jruii bt 4f
pwpti.tM loiW lllcurilvr Tk m
auiitr KAikMf'i ltifriA Tab
Ltt bflny tWk rU (uMuomI Wy
II HiililNI ai Ufca
W J H)U vrtltUa 4Hf
l
i
total
MMMMmU . Ml
11
I
II
It
4
I
4f
mtmamm wv. j p
Ull atatk MMM AaWI IX
1 V Fton. IMN-V M- V
1'rto it wu hooIimU M4 by
lMCia MMtMM Ut . LkllMfd. .!.
iio I'M Wall llwral auVur mi
oU ttatiM MuM a . R Kaalrv
UIMI
A '' kl i V kHH7 l I !
XCilMW (W I lMlMll
iC1
qOUtDNT THANBUATB IT.
Wa MHiaiviMl kKUr fMHHlly w
n uutfbla to rL "V"K Rlll Vt Nit awl hm1 Ui4w ttyU
atiiormtaa ut imiwfmuijr uh) wrw
ITMAUIT TMi 0ATR1R
Win IM wWIrV MM"-I( W
rail 4A4 vrtaVar tfcan r fcaimrn.
HI MM l IM aaMir af Ml'
IbMbMUI Aa Bl'MfeArf. bbM mMMJI WbbM"
tM "a4l lyf.M Ha K kvMl
hMlH N aalr larfa r-rf4ar (
ImM ay HMaitMly f NaflH
Mwl. 8I4MM Haatlt m MuttMH.
OyUrr (rath ftth ami am Ih
Mr( K will v yrylMita In
Ylio puly wmK w vura btt la nuk
Out Vl-ra D. UnMwall l1 IV
cure SmiIIkIIwii." P. H. UUU 0.
Bvry n4ar auat rtlar lala fall
MMl4 M TMr A tlM iMt
I rwtaW 'an. Om'I fail Mi NfHtftf.
IWKHCVTAVUOR
0MAHV.
1t wlrTlaw CMijMM at
pM fatk hjM all aaj M ia
frafti tMtta f atttMard
Mfefs. TWf wilt hmat Maaa
a lt iffM a Uf tm ha
m H laMM to ' tltvNjg an
aairc bataa( akay alfHlly. i
aaMl a Un aafafanai aaataUM
at klffkaM arar arid IvtgMiW
4 wllh ta failwwIiHr a4ll) far
A.taa
:; Dale Hirer
LAifrjw
aa
eOMMlNATlON aJUNUMMIM aWUMI OMIwUKNU
Mr Mafk Mu-ritaa lala of laj
fattol laaaira Hi lu a. Mr I
Nlakaiaii alsflsg a4 4talaf awHa
Unt MIm Allaaa lfar a( llla4rt
kawifa wlV WaMHIa ftlaaafttfair
i-aa Haja." iiin ia aajaa
r. ai
rngfiW
1Ul a
31 W
x VC ro? BLOCK
IJWelBooKSiore
DEWEY BLOCK -
ISTME PUA0B-
r
i io
Mma
o Q YoMr Monev.'s Wh.
alarara. aa Jama ciraat aVaat
H.alUa Hvr lufU I
On ajauiUy Ht(l. HaftUaiWaf
Uijy nill m a4wU'l frac
MW IWkat JWfl4aa1 tv a aaaai
if aalaali p. m Maf
T -
Xm wtU 94 U-a rt ttf vtHif
HMiMf In Jmui Mnm wkara WUt H
laaaj aaaar Ilia waraa ttf ikja kaar
liUUIa( UUto aMHW
8ARMAIW.
Tala la fwMt IMkw ! gt RimIm
lV wr . aa Ua ti MM'a
U M4Ma aV-MMMl IMMtrWK rW IM
k tull Nmii tell laVfMaf l fcaw
MH AMMlllf4lltHtMl
t Ml kit MM IkiRkpkMf late ! Mf
ekkpkka Mrl Ml m Ma'f Mkil '
Wlta. vary anil at uasi
Wa afU tk Usl akoaa a tk mark
l l fiOak 1 Iw ar uffti tUvapai
Vkaat ulkar iallkla tajMa iu Ilia
I tttir lwtk tat 4ry ftuwla iki mmm
I litla au. a. Ill ta ..M 1.1 a aatnall... n..r
N UMM kMftm Wa mmI a (
IMlllMi nt4 4raa aaja tt.
Hilt- ikn iMt la ar yr AU kawl
4aaa iit1a t4 tktUa !. iMi MW
aww Ui M yr4 Uaat fiuia at mm
VkfC kaal U. MmaiUi f m yw4
(tutUtgl. tc k. Ifv a4 IIV li !.
MMI laWiNMl Ui mmt aa4 pwa t terftf
Vu uaM al THC RAHJjRR.
laj W ;iwrMMk a .
Mitrfku UrR4 I'liau
0OURVR UAItY IRRViOi VIA THI
0NOTAW RwUTi;.
Tt (Ml WMa 4M'f Ua aVwak
Mu kalifa MaaMkta au wiU
t aa tta)BkWa wf UaJM d all
auUtta krlM4tl an aftuikaMi
k uiwrimpw a n mvwtv
LAWHHNCf HUSTOiH
KTTVUtr Af uw
iViatlaa ta ail la OaMMk.
mm Ml Mall RulhMaaj 00a. at
4 w wwamau naat.aa
aaaaaaj
A i
itfwiwwtaiawiwipni
.
t
CtalUi JM MI. . . SiiIUilW.
1
uraV
1 Wraawi
llllua la
0KW..I aak '" Y"' JYWlIWWaa
W. J BOR4ALU CUaWiH.
aaa
N
BW
CASH TRANSFER
4" 3sacoxneB xbsbi
kWiiiak ujaia
QLADiail A ULAW1M
ATTCr:N5YS AT LAW
laaaaaaaa arMaa ta ika uia riilaaai
u aa4 laa Haatvarf tB)a
TlM uawaal kad teat WAguti Hi (iuthilr Tha twal Kivii
Rl til tlRMk Wa dtlvi anthin Iruut a auuol uf ihrkd to
iua k iiiaaJafc let pUot Our work gudiauterd
Maury la ORMav
aiiaWBjaT VM
OKU ROM A
coMaRiVATORY op HUII&
u"""um oWiih;
STOP
PAYING
HBNT
4
And ewi ytqr owr boaa
The
Guthrie
Building & Lonn
Aifiociatiun
talll turuiaii tht wouvy tu buiht
of kiuy tiuM ut low rtc
Dkkh ity vvdy Otll on
W M Uruuaoa. liicraUry tut
prin.uUrt.
ajaraaaaOaOa'4
I
LBhrir's Ofchesjfa
Tom Cash Transfer Line.
Tvlf pROaW for aklgt;a MAfOR.
P. . flEED.
bMa aa av Uaata.
H O SMITH.
hta al Ha
mm MMjalaf Jf0 r wfalla fM( m wtM
Ift $M fOff f If pff Marl rtl (i ? MHtl(r'l.
rU. MBYMMa U14) WTOHB )
BEST QUALITY PRINTS 5c! OTHERS CHARGE 6 i-4
HIa;iUm hI llarafoot lJita IMi.w filiuaa atra good 1 (Hi.
liRtt lataat out to & liri .iulity Woolen PamU l trt to
f50. OoHII'Uta Una tloola t &0 t.i W 0 Mho Kood lut rtll
oCCkkiooa. $i t& to f 1 U tMotifl ( ? dV ITwys Hah 2 (
Ha
"falfe
Jk Will luintab uiuitc luv
T !" .w.-. - . .
rlaai U UklAluimA UR
wo Uoara uotka Ufoi ' '
trlu tttna Addraaa o
....... o
uvi'mii"
i
9a-waaai
kta"
WmmMM LSI
f i
THa MiMVat Twin Uata
ajMltka kaaat raaaU lu 'iut a
valfc
ExaijiUktir KftfVra
l4lU4ia alt
latOafeaUUU Ave
lllv.ll vitiAUt V
aUtfuia be itta umt)iuiH auUKt Vy
uaratiaaara uf
WINUU AND UUWPH
If that. U Hutu itiu tirtaaU an afUr
iifciiiruy.
aTRf 6n J poa ana mU rlKbl ar-
f art Tf V ft la kar ur w-
TMy a Unfa tlia ika Wat at rajuwn
aWI waaa Vjr 4aaUus' Uarc
uar MafiM PlaH
fcaWianmalMrfiiat)iMriiiTinir
I
HP
v5 ft-
atOve
r
w
I
r h a r r f n
aMRV & I 4 -X 4 V VJ jflMj 4aM
ftMMTr
NG
i
We Have Hie Ramedy!
f! Hat tin Polj SejpJin Km ti stun Ii QkUhimi.- -
"l Mi Rim V viiiuhcuU Uil HIMMiit:v Uv luUkibitU ktinan
M akkt rUI'iim lUattifK !( Wd lUal na Uum
4i.i4. ... RR Uii iafi. ai)l UmM Ilia IN auw a Uaf WlURl ?.
iuvl b44 on HR RHUa All kt '
a- k.
kOiidia hm
(M(ftV
Art Uar
T
1l! Qua I
nw
ttim
i.r
ratfi
ft" A "
vflaMLHMBBaff'aaaaBBaaala'ffr
-fvf
B 1 I II al baaaaaaaaaf
GARLAND STEEL RANGES
tiQiu guuis. eit. Ovir fig doutotortl lttah
iwllM h nun with mottling avUftt awl itoHn
NBV f W VMP9AWI .G0
pilC'ltflgM
lJ..ii.......w ' ...t.-.J-.......t.. aa.JMM.
vfcil.w 'RwffWBBTwRWaBWBWiliagWPlBByWi -''l''yt
- -a - - yft? -a v
V
v
J''t
i) j

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 7 7 of 8
upcoming item: 8 8 of 8

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Niblack, Leslie G. The Guthrie Daily Leader. (Guthrie, Okla.), Vol. 16, No. 127, Ed. 1, Monday, October 29, 1900, newspaper, October 29, 1900; Guthrie, Oklahoma. (https://gateway.okhistory.org/ark:/67531/metadc74968/m1/6/ocr/: accessed May 11, 2021), The Gateway to Oklahoma History, https://gateway.okhistory.org; crediting Oklahoma Historical Society.

Univesal Viewer

International Image Interoperability Framework (This Page)

Back to Top of Screen