This system will be undergoing maintenance on April 12 between 8:00AM and 11:00AM CDT.

The Guthrie Daily Leader. (Guthrie, Okla.), Vol. 16, No. 127, Ed. 1, Monday, October 29, 1900 Page: 1 of 8

This newspaper is part of the collection entitled: Oklahoma Digital Newspaper Program and was provided to The Gateway to Oklahoma History by the Oklahoma Historical Society.

View a full description of this newspaper.

L-
(X
i G
Q
VcJ
i i wwwWEWjppijWp
ni iii ipn ii (KjwwinnmiMmniiiiiiy
PWMTION K10 0UT If
fi!lRi:ORO"S m$M
Wi Hit
if Ml-.i
'
HT-txm
aa n M 1aTTft
" JMU R SMft1if
i
CMMMI. "(14011. MNfi CXffUMMI ft MUD
' ' "! J4p ' mtvmwkr - ' '" -
--- wots 10
. yz um
vT-a '-' i
hckm m 4 Kttfsto
it 111 liquid
aw m m um
BIWiSTW TOTWSC-
Sintt Um law itfws m
fegfisfrxtliii lists
Ka1ftB4MftMSl 41 taBlMtft
h) fM HMI 4. .1 WM
lai Ul eft I M rurr
H Ctorfc Uh ftU ..
l " ' lk
rtllW 1MB f tliftmi Ju.l.
wwftf ftMWMd fc.i iM Ib .ua
MM WW W ftu4 ..4... ''
" fWM
Aft ft Mfttitt. Ikt iallitluM
tw Um 'M MM ar btul
b! futacft pi riii.i iu4 i ft-
MM H ba rllai4
TM Mr ar iuu ftVihui
t rMImw4 r iciniii iua 1
MM Ml IUU lUWM a (If It Hi.
AMMatR-aa a !. Mm " "
ftf MtMWt ftf hutj pit hi .ll..u
kk4 walaMat kw ai rl ! k
rwH4 Into UM 'III tut . I.llua. ia
by III KaabM u. bla
111 waijr rwtuiw u ib lmuru
14.1m (Wi4 ;ll tli f'llina vlti 4
tMltoMK uayt Umm lutai
FttttMWtWK W Ul uttMMI I twit
OfNNMMt m fwti
III in.) ) Hall lit IHattt t ! .nuntl
UkthuHut taiiktotr
If UaYWw ftHr atarii l Um U(i ri
UHlUkto. 4fWt'
'ITiU M mi urtfafc k Ik atotolla' la
t.M)i Iku iltl tik u( UUtbll to
riu. kiw 4ui.fta .m u.
M ul UulltrU "U iiiuiii kliMif aitk
uwi livlkft rlvuU pivMMt 4 'uuil
lUM Itw puwat in "UiH WtOll' lMll
HU taitui tilltulai tl !
KHM4l ! I MM i-.miiuiJ ul u. fc ufth ti
S bl Utl k ulita Iv l i li.i ui
MlHll tUI WUkI ! II !( tbt(Uili
1ft !- " .i
IIIbI umi
i .1 III. ftl ! l'i
ii i ib i.u
I li It tllUlt I It'.
. t ikk. i ii( 1 1 ik "I
! kl Dill (U4llftW!
i.. M vuuift lltt
IUI4I l4 HI'
Ik I LtUllll4. '.
iUhkI Ikv t'i
kt ln klllut I . i
Mitl lutiklkii Mi
iivtawu llftlft SH'
AlutM liM l H..I -to Iku laftlftitftltaM.
lull Ik. utal I.Um) ift
ft4J MiU.I Im Ikl lftUft4M l 4
l Hfttt ! I ltM ! HMIHiH1W W
fcU.lu.-. rk) l4lIUtl ftt t '
fflMt-tlMui H(M mimilMllftt'nftdlfttSMH"
ff iUitM) i4ftHl VtMMfft
wu ( ik ftaft iM ft4tHw H
MHi Mt PMjMftWg N U tjtftjtg
mr tlMl4 III Ibft fftHI&t
tum HIN. ftft ' HlKttl W ft vWl
Ml IK Slfti Wft W t ftftftft i
llt4 ft4 kM IMjHM ' 4
vm ikv iMttftli" '4 TlMI M
Im. m. UM4IMt kMl iM HMftMN 4 tM
M4ltMi Ul fiivilk I IMllk
IkftM ul k ' iiMm u4 Vw
ytMk4 tftJMkv i)ikiUilM hn III
MMMtMVi Ift !' till V
Ajkftil W U4' ' tN '"
i .! "i mi ni ift'
Vr v.i t '' x4 i ! ' " "
M minwi '' -Miu K- ' '
lfti ttftlk" ' I !
ukivl ix i..i4 it4 Ik
It.. u t
k
k) 4 III ! ! "
kftfti " M '" ifM "'ii.
ftr ul M MWMWlMft h.i k tmt
MM) NMMlft Hvi U tkiftUwft
V U kMHi Ik- 4l4t
U) y.l ftf ift H ul '"
Ift. 4t MftftH4 4s'"
nft
UM tMtftftoa a la A ftjftft ftaaJK Mlvjf
I liitMMfia tlr llla-n II W
M tMituJ M W IMW4 T4
N(MM H M
ft4 ik 4MU
wife
iAb i. wji
"JfflPaT t" ''"
1 ws
. 1
- m-m. - ...u .1. At MMlftfi iff ftftT m V ftftT -
i''mw ' '- vn s-xJTV. ar .Aw ujp" '""Kmajti
---.. . Vl ml W irW? 9 QbT ' n - ..- .
ww - - HMt. "V Bk j w " - 4m. vppf l
AjtMimina ' ViyMVaML -- 4n-kiMii twtt k
3
MID
lit? to
;u - Bj. mmu! M M It
. . tuaifl . Mk - mtmimiumM ft.
.(...akMMMtwiMlii
rMMO .. Um mNM UtiM rf Um
air. TtM iMMMiHMi M f
4iBI . W lft t IIM M
MtrtMVftlf fM lft f
lk rtaA (a t-
i --w--
.. . .( Ml MftftftMp U 4ftJ UM in
.uiuu imi HUnf M
k.i.- .!! k 1 1 MUM) MM MUft "ftl
a .! l iMlllftfM) MM ftkHl44
i.) 4ii) i tilMMly ftrta Tfc
.. l.Hw ! ftf tt? ufttjl ttft.
i. ift itarifc il ittwt u lr
lut ! imiI1i aMilui ftu r
iuMHi.-J jl44M ftl lk Umim u( !!
litiu kMM Ml Im li IM'I
! yittM Ui tM i4ine .ft ft
lk
ill I
ul lk ftil !. i-suiiimI m ft ft
iMi4wl ul Um tetttttuo ( nmmUm !
III IMW ! kjftVM ft4
mAm fMUM ' r1" W M
ul Itft WMW HI IM . I..U. ul
K'ft f ! 4 w-w
mm. Mm mmWImI iMMwri ft4 mm
i-!bfMt MMJPJil mImv .4
If ftJWMMM M Ift UNIHWI
4 mi MMr MIMm1 MJMM)UU) t"
. i I'WlUmi tnt tw ftMW4 ui it
ki U m m ttmiu w-Muft n
-uftfttftftMftj mu nwr M 4'
! .MtwIfftftMMMft.
I lit -tt MilrtrftMu) w kkii m
I...I..I ikM Ift ftW MlftlfM wr
ivik l Ift i4tf 4 0wUMft tw
ii.llillk U4ft Wl U Hfttgll
j.u.l iki k) '" MMM4 ikwft
Uiu. k t ftlftlftl l
titumiUg IM tftift ftftftft
I ku I It Ml ftMft Mf4 I 4
ttiv l i '- wuM v' Ik MftMtlV
m.u it ilialvii t WIMlWO III
Ift iMlr ui Wi4ft4 4 tf tM
ul UfttftftuM. tltn iHk 4ft l U4mm
IMMJ M " !
WMPUM&HT4RY T MIL ME&I.
PiMftiibMit ftftfttlft WMWft
wif Wimm If MMf MaVu-
mmiiU AtMMftwf .Miftf W hmm
U U U ftW litdfft
I M imm K tkv mm UmmM
t. UllMft ftt (k...4 4 IMMM
l.tM H V"-'"" "MMf
.VftM ftf ' ' ikIH III
l.
t ..IMlitMV.t tftU ' !
IL... ft)Ul W iKh t Wtettlt l
tiitml ilulkiU ItftM
ks. livi hj4fti I yt" wi '"'
i.. ..uwiftft (4 .m I U u r
t Iwki I Ml4 4H . I ftftftjll-
ViM4i kJ . WriMlM.ft tlMl"
ft4 KMIftftAUM tt IW ' 4 "
U. Hk4 u ftl44 feft
m M ftl M
im) Mm tfM MlV.'t MU i
M M tvK VrjMltoik .
w 11 kv ftwjt '
MarftJalMft4Mt4ftf.
' . 'tit- ll 4JM)
i ftMfftft to n
w jii
M1
Mf lit
a
.- . v . Ffc. 9 X aT "ig""iMf
.W WBMii MM t ftlS V VS! V
MMWlM tM f M' ftMft Mi tjL l1 ..1. ft
tmaimmm tut Um UJi " T tfrli MK - miK9tSSBt I
ifMrf lMt MMM 'Mm iMti jjL. HBommmmbT 3 ' 1 V
HIMilft W MM MM PI -v ' - . Y m fVVMMW- ") J f MM
i.MM . i ... ihniuim . - m 5 It JBf ( i vl w Ca '
.MJMM4 J MW. j ftf Mf ; L'.VV I MMmIbmM ' W "
ui u nf - Mm tot 1. ff yJF- i I
uthMl m ! M" u Ma MMlMfc. mmbW '" U. CflF ' I 1
) ft m4 j k . ....i "-- u VmmF . V.uu!idlBR ff 111
ut u " " - - VmmK. KSmSwF 111 M"if w n iMamMPM 1
" " IMMMV fMMIM " ftMft tM ft MIV MM .--- SmBB " 'JIBI
- - w I mm ft. mmH. J MrBMI kVmAH
1M OmIV rllNMl WV WW Vf Ml mmmWmmmVI. ImWmBU OBI
Utol
ftfrtl
m
tM W"
ImmWKmL f r -
'--R M M i 9 i
HmIRmV '
1 ftA - I W - fmT -
- V Istfir r .MWImm
NMMlWM X y ""
' I
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM-MMMMMMMMMMMMMMMMi
uiM rij-ftft ft . MtrtM
htk4 i . m aaMftt Um Vrr
ltl
i ikium ift MiikM (
iwtMiififtrwMrrpanririTWiiwiw
IMtiBillfMl(tkftitiWWfllW
MMMMMMftMMMM
ftl Ui tiul .( lkll Iruslud kil . 4 1
M ril Im Mcruo llftuul t
ftVtMM- ftttU luui Miwilt lll tol 4u
Ikl I mm Mtlaftwi Mftlti'M lfcr
Ul HM Ift MM ftft lftl lkr UW
III uiftai t)iMwrlMl btMl tuMMil
MMl W UMf WMM 4ft tala. MM Mi
HI
K fttft i
I M I ftSfttM an IftMXBlUg MT FftS
Mir tfeftft Mly wrHfti t imh
4mh. 4 if ru kw u ur- llM
In ftuwftilftg ftftftl ftfto ftlll mi Im
luiM ftlft kMMMM ft tu wtl
klHft MtT ! MWtMft ft4 MM
WIM l4VlftJ ftM) UniftftftftkNMl HIM-
V. fttl Ift UM MM MtMM44 ft VMftW
ftMV ft Um MjMlft IMfttftMft. M
ui tM
With MM4
nilwft mo u ftuMenM ffftff.
I lllfti IIIW ftUMM W ftll Ujft
ll.l lit ttf Itfft
I'k.ii I.I llMi MftMlMtl-ftft lltMMl wt
'UlHll- F.
:!CI0WN
SBCRBTS
Bsolflnstlons Fail
to Explain
t"
wiuTiwniwiw
WBIfl 8JYBN
Tl OftPtfti (Llrntitltntri
MftMfb tt a .". i-nv.
tM) UM Ilk k4 '4 lk. -.aMmmmI
iiiiili aikiin mm W aMMMUuiui uA
ifPla WairWWPTfPffjr" f t "aaMMMMatfj r
MfMa ft MN'" ff ' MftMaiat
Mbc MwMftY UV- M iMMftvtojft.
aiftH M aM Waf kH.aiat'iftyi
. lNf tkMMta4 Um iM
MrfliriiMMr
1 4K tfjflt.tta HU. aj IM
M4 Hi tor m

- y AfC
J-
ui tfc M KUOur ftiMU
u4 ummi 4 4u iw
v' X I XMCiJ
vMMMMBJir M - j
w -.A-lll'V IMMrMMf
i
l
err 4 it fuljfti I . . iku uik f Mr rtiMt I
j"
ihi
-rr
!0BpM!lMMMMHMi
id imwu.1 iiwai ki um
ft'
t.n... rtMiml bMNI u4
rMab ik aat a4 aw ua I mIMt
laM i" laaft tft ImMiimUMM aaalt
ftaAu. atfti4Mrt TM wwU IWaJf
MMftW
lb kJ
Uwl Iku
Hi
i
It
la rawMl IMC
Mt MMit mrftiif ftwMM - n twfttft
1111 "1-11 " iftM
iM iM 4(utaMt tftVhvftMf aajftrftrltM aft" -Mr aM ftliraM m
McliuuM k. h l n.aikki takftu tA 1 Mftlft 2Mft IM4 MmM -" 1""
Wfiwi) W i ftpwa MPBMJk M I lw' T pww Mf aWLM'B !JIUI
aMwlM MMa laatiM4ikM mImV if 'iMt 1t 1Mb Am tfMrVRU
ftu. kr Ma tMr ft4 hm4 mhmwT H
I tMiMlt.it Mi ifc aaUr laatr4MM
iki valvft I ami iia4la All tM
M 141 ka I) 4w III tM MtftlM Ift
to 1naty ' tM ft irMftii l U4 Ui
MftMiMMi bmmmmV luttlaajiAMaay MA Mt j
MMJPPM HW W MMMMMM MaffP WT W
m ajMaftiiaii ajMi w ftftftM Mfe
ftta aii mi UMf PMftftM TM
ayMr iUM 141 MMft. iiifLMAl Mk
Mm IM wtfti4Mft IftMttft a) m
14 MM) Mftxftly NaM) ia Vary tat-
i.Pkffei
mr Tft fti Um ftM
IM lit MMft lull MM iMftj.
Mr MM) MM" wl jaftft IM r l
ftftjaaa t to M aiMMil ua to
iuM TM i -'Vrtlft i 4u4 i
itMWj MT4 ftM4 b ftM -I IM
ajw ajiaMi mw a
4M f IM . M4 I
iiliifal k . aaaaa tJack laua Lku
Mft M) MMji mm J Um Mft TMi
l
m
M4 W ftobM MraNf a4
ti f
tajwfaf M tui Um Ma4
UMajHpi i ! Mil aw4 '
tM m i MUwai M kjwMi fttmrl
MJM M) ) a MM4jftM-
"tat
tMM MfJM) IM M U4HMM Um
Mf fjliiajftl l UM" MMrV
Ml
mm ft wki al Bb arAiitaaa 4 toaaaajM
waj v t .w t w PFaw
HtM m ift. (44 ul ttttlbrt ui aVl ftftu
j m w -ay " ipp"w 'f " w
kft fM M var Ma M llMV'i
K-MM)f
MftfMJ
ul Mil I
tMf t4M I 4M.'.'.a
'4 l i Hftlli i '! ii a
i ... wi ft.i i tt'
It 19
l
i !.! h all
ibm
i 4" ""
M '
.aft. iltuati
.1 bo.l'l
ma
ul ibv I'.i ul
fcH ftllbl It
fttMMj
ia llVfl. .'-'' -! " kMUttiiUftl
HufJU-l
vftMi i Ua ik- ti I'tfM ft4;w 4tt4 -.k i -i
in M ftaW'-taM fti m to ftM4 ua tM W MitMlayMf M
t aM - tMaai U Ma tM ftftMlii
M aigfe'i ftayMM via 4 14 IM
tat M . b it mi tMiato
H'
M MaajiM ' k. u.i
M MM Ik '" " '' 4.
-"'ft- 7 Ma 4&w Ujaaul ft
'' CJ
MMMMgl Wl
tXMltl
WMf Mft MM. M
W
r r-i r jpwoti umm
'M) 14
ulftftt .4
(Kt4Mft ' I.
Mft - MllMI M
ftMMt lu HI . .. if
Mft4 M
llwit IfcW I Urty
Nil ftM) IIMI lu ulf
Hi i.lit. U.l hr kytr
IT..ir lh. ft.' Mf Im
M
ft I ... ftM 4M)Mt ftM M
tftftrii ift i.rk k4 ft um tart
m ikx rwll h k4
MaMbi.1 h' i
&ftk4 M ftMUM) HVMft M)
ft u M ta. a at M rtjftjl MM
Mf Mi I ftJM MR MM lft
Ubri Ad u ".. -it. fca4re dof
Mlft MMjftl UM. M
tMtMlftMi4Ui(4k Mft4V
MU' i ftftftft M M Mil
14 !
ftftft liMjtK4 lU tM iMftMiftfWft
MlaUMI ftklcft ar U4 a4 I
I WM ftMMt 114 Iftr ftw M (Hit
lotal itft lU itMftiM 4hn u iki
ivawtMMft
t fts aw (bit I aut trim
la lulti ift i4ft. ft m aw mum
iftMt ft4vky U Hop ar I auaM M M
Mat ft Hf UM Ma
W MaMM ftB4 U I iftft 44
Um WKft aa4 4a IHtM tk4 II
iv M i.-imMMmI Ui m mi Um miI
rt4 ftaKt ul tM atft-if
Mwr iu unm tk MaMw pM
ftMjft)4 mm U
TM ftftUMJ
uf IM
iTm
j ftftMJft M M4
MH
TMk trarftiia
ul ftftftftHftaJwa W44
'"
mmI mkMb4 Mi I
Na a ! ftui4 ( ifc 4lit.Mlai
A Tb t-ft(4ial
Iftft ftftjift Um am. ftuMtaMft i I'M
Mtftf k Mftaattuft f H f
"M H4 laM wa TUJ
Uf iMMt UM kut.w. k. I iklMMk
tm 4r i''-'. taaifc klftt
u M raaftftiirfti to tb. .i.i . ki.
tMy tat in tbii 4fH
MftW Ikl uUI i..au !. U 'fk
UajaMal tl !.. ! aH4 k
Mia ik4i M.' iu. i...t. to...... i iftai k
M Mw ii.'iulftiit i .mill ft M
't ! tM hih iaj IM
U t..ikl iMMikl fti aftftl. aa4
' k .ll kkft iMMtlt t ajNbTft
- '" '"M ft aa mUMm IM
ftiM.i.1. lift tuitoi
ikiuk iki Iwlan M
M I 4wa t kattatft a ftM mM
Ift 4ltw ul
a uatiulb I
TM isaajftfti aM tiN
al Ma M
Mft Mitt
lutok I wuat M Mft MBAMft Mm
awt tb
ft
Wtflk
HM i Mb) HfttftMftftA.
vkv iv uie Ma ftftiMaaftlM
Ibt. i-nHtii ftMitaatai to M Ha
vwm Hi tf ltftM4tal tM
il i Ik i avaa tMa ftiaa4 ua IM
- ra 4 ik y$U MlMl ft ft Hft
u.a M ii .f aft kMafrtku.
ftu .lnt iUuk tut aft mmd
kM Ibl 'M 4ftH'k '- ki !.4 tot
tft 4Hk . k bii-ftki lit M
fibut-ftft . t vi
tiiMkt toal tl i
I Kit V k
kJ I...tkti4
bl
ul
ik. ta 'ttui4 t..i. i.i kwiui k.
i'"''i. ik t-tvift.. ui iaai.a
! M'I lk. I'll !.. II4 w 4
1.1 It Ifcll. I"'
Mil !' ... -II . . . until
k4 li I. Ii. . II-1 a . I Ha ." tk
k- tif t( i. Ik U I ifitkUwx
ai. I . iftitin v.. ft..iil.u.
I k 'i hi. ii'. ikal " . 4. .ajf I'
ll Wt.it
X
-.ss Mf
tM mIM4t 4Hft U tvi tlftftol
! IM M M) IMMJM "" "'''
ii!'1
to kbrnrfjaaa pp !'
MaftkitaM ftlMMlfM..
4
K
i akMMM at IMMhi
tikftli kfftMa 'ui ft '""
k
irjJfc;. - -
. on m .4 mk
H i
I WMWBlBft
lo
Stffffci
wwim
Hi fete Itan ?
h lilftiiw
q Awful hlii
rr
M 4
I 4 M M !(
HatVaii.utii
it ta TftVMjM
k
ftftlkft n4 Ik. .-i
Mbfft TM m jh4 ratn
A aajlMi ft Mta
lb nMrf l Tifti ktMMifta r
Uuaa law kMrl ! la. IM ftf ftftl
k. M4tUM ktaaftlfttr IWT
Mlva Mftbi f fta 4444 aft
i aaaa. iii ar i4
iaa j4 arwftaUr 4jm
M4 4lrl r 4h-4 la IM
4a4ir4 ftkil4laa
TM MJM 4 III ( 'ia ftM)l4.
Mft kj MMMtkl Mto Ma in v
r m Um kaiMia U tut m
! aMf la wm kuu4M4
TM aftalftiliaM 44 Mm HHk4
iP wBi tPMvJy t WBP b"j4tWPI wtt tW"'
tM4 af MMa ftjt I atf M HMfHi M
Ma tt H a nykaM an um rwt
41 t mM. fftjMr teaiMMtof Wfln
wW Mm Mas iH( whnw M.h Mf
o4 Lama vowou
1 sw
mMImmI MSaWantaMawfr
6ti iKar fklMr mm
!)l4fttMlj t fliiaiagja Mfftfiftft whfH
Mm ftftaair wMI aaau. w firriffiil muJI
aa aiw aaift aa wriar wia wmhtw
MftlMt tfc M ( 414 wJ4
tM! UVMmmi MmmA mmm! mmbVmmmVmJ IU LlUi
rm aaWMM' wftaa mm jftlB'aT tun
mm aiMMty nt Mgftft Mr IM .
a !
4M4iuft) aa4 aai i
tftklMf
411 i
(ttHtll
fwui au4 Im
Mm I n4 kill
Kll'l'll
i-u(iiikai
ftaiM fttk'N'l
I II itttUa
I
I
I
I
I
I
luil I NtUM
Ikaft MkJ xlt'ibl WX Mum 4 U
a
tWMftJlllHHIft ftvt ft) kHHk lutt
i Iftfta. MMuMftft Ma Mar4 iai
fttottoa ajaf mm) 4ift4 Mw uiMi
BjftftJa VM ifVft ff LUaJ. aiaia
4T"JlBBBJ MBMaMBJ faj fMMF MMJr
A f Uf UIANB THmiH
VJ& tfaft Um W(4. ul
SplMW. 4 CMUOalvliK
Ma IM. WIT Ma tM4nraf .ui
Mi af MMf wuftk ibat b
yaai b4 a44 bat ti MU' 4k
mi 'A Mm utki ia.iiv- IH.-J
4wM4.ll ft IMMM H auut. iviatiii'l tk yato
Ift 4l fJM frft4 I m m l.f '144
l awttMiMfft I '" '!' ittatvwkat
aulftft btribNNI. I tail iift uk4ift It
mi ftMMt taMraaii..ii ik Mbnt ta
4U '"
i l p.lM I Iw
ik Ik.ual
u l i 1.11
"" ' iiwakU
" " t.i
Ul.ltl.
kU.I.
( i H iVni.
1 1
iiiNntlIHklllui.UWtl' m
a I'kK" "'tMMI f'
"Ui U i- -il
)'' i luii i ii.aii -
4 4 - ' ft ' t. ... ! I - t
'i. .' " '
b .1. (( M III f f t
i kl
4I
4
Ik
l.i wftkWlk aft'l
umii b tfai"
k mi tab. ii
HM
ta Ik
iMtfik
.i
i
lr.4 i
. "! IM
ft4 41' I1
. kt MM" -i.t ki
fa.i l Ma-hiM I" "
ai
Ii .IMft Ik. m i .
1
lAWimmmmm
fJyvVlfti
MM'
i iikJHa
! aHaV''
UkMuj

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 2 2 of 8
upcoming item: 3 3 of 8
upcoming item: 4 4 of 8
upcoming item: 5 5 of 8

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Niblack, Leslie G. The Guthrie Daily Leader. (Guthrie, Okla.), Vol. 16, No. 127, Ed. 1, Monday, October 29, 1900, newspaper, October 29, 1900; Guthrie, Oklahoma. (https://gateway.okhistory.org/ark:/67531/metadc74968/m1/1/ocr/: accessed April 10, 2021), The Gateway to Oklahoma History, https://gateway.okhistory.org; crediting Oklahoma Historical Society.

Univesal Viewer

International Image Interoperability Framework (This Page)