The Oklahoma Times (Oklahoma City, Okla.), Vol. 27, No. 132, Ed. 1 Thursday, September 16, 1915 Page: 3 of 8

This newspaper is part of the collection entitled: Oklahoma Digital Newspaper Program and was provided to The Gateway to Oklahoma History by the Oklahoma Historical Society.

View a full description of this newspaper.

THURSDAY SEPTEMBER 10 1915.
THE OKLAHOMA TIMES
THREE
ll.ri( Ho Id i-l
urn Juiiru!
-.w.v.
HOYS. Have You
i
Seen the
AEROPLANE
l I -.. I
'Spectator" Sojourns In North-
west Counties Where Ho Finds
Best Types of Okla. 'Natives'
' iri
' 7 ?7
KITES?
r. J
. in w i :
1 1 101
STATE AND FOLK
4:
AX !
1
They Are I KEt at
m
hV ; Y''
The "fi. & M."
ll llll I'M'I I J.'i 'II I'l-I'. Sllll J 1 I
' 'I -I' "111 I'l l' I'll J... "I ll -I'
I t Itn " lii iir II")-' hi'i'ici i
llicl I : -- 1 1 III III lit" -!--1 ll III
ii.. . 1. 1 .i u .i . i.i. ..r Hi.' lit
I l-i iiiiiii W m r I'm! !.. lis
Hoys' School Suits
S3.50 S5.00 $7.50
Boys' School Shoes
$2.50 to S3 50
S2 to S3
1
BARTH&MYER
mHMJUH strut. OKLAHOMA CITY.
-Jul
BUSCH LET1ERS
IN Tl
1
It ' I I li.' I -Ml ' hi. ll .'I i III Mill
... 111..- 1 . 1 . i .i 1 I I . i II II llll'.' It h fill.it
ll". llll lilt In- ll II- ll llitht lc . "llll II-III.-
. 1 1 t I m m I ii;..i Hint lie llll- t'M-i"l
I. knoii 1 1 1 ii i i .ii i- Inn I Hi! i .' I Hi.
ii. .i.i- ti.i i.. -ii... 'i. H- r i iii i.n
. i -'ii Iiii. iii i' l - iii I i .mi.) tiiiil thiol
ri a in -I
In- -i.-l
I.. I .'HI
It) Tlir SMtillr
Il I- i ill.- Ilio fn-liloii f..r llir
i I n .i. -- lo rl.ll. uli' I iLhilioiiin 1 In
I . lint;. It It. mi-.' of II..- i h 1 1 1 1 ill ill
Mill in .-I -. vln. i ii in.- Int.. nut luait) in
III.' Il'll.'l III "Il l. hi lo -lnl.'li. .1
mi. i iii.- fii'i . h'. ' i I'ui'ii. r r t
ini- I'm tl'.iihi-iii i ;n. Iii:li iiml in. 'I
: 1 1 1 . il I.. I li.-li .ii 1 1 1 .! .'.'i.l.'i' in
I.' V. hid' I -l llll..' I I. .ill 1.. .l ' .il
A ii. I I In- .! l-li'li i .m .. Ii.ii ii on II.'
. l.sllliltl of llii'll h. n v iifiiin hl.i !
i ii .l II iii-iiI i iii.i ."I ii' Ii fiinl ii ! i.
I I li'l . 11 llll II.. I -1 .' "I' t' i.i hlh. il
II -. I.. Ill I I IL I I III' .ll-J. II I!' I II I I I ' .f
Hi. i-li-l.i n
i .illin. 1 1 .in II . im-I in I
ho llll lull- Ill" foilh.l II ..i.i.iil.'hl
I. in.ki. fun ill nihil II. n I-.- i..
i'lonlliti- tin- hulll-' of I 1 1. 1 1 1 1 1 1 ' I
Ihl-nllillt 1li- 1 1 1 -1 1 llh'l ll hi.-h I'-l
I ilrni h.-r- lint If I In- i Hi-i . of 1 1.-l-n-l
or tin-- n-n -. .iiit-i i nmohfi II. -
. I klllln.lllll I hi.' . i. ill. I milk- ii I. .HI of
I lh" llif Iiml l.iillliKi"! t1"h- 'f
I I il. Ill lii'lnrl Mini .ri' ill fli-l Iiiiii. I iih.ii
Hi.- l m 1 1 -.- Inn- .Ion.. hIIIi tin I
I'lll III- I llll I ..III t ' . '.' I II I ill 1 1 .on I
"III I'l II-. ftl.'ll - Ihf- Ithi IIMoW'- tll-1
v 1 1 K ii l Iiiiiii! n niM I.. Hit n.-.l lul..
.ii.' ii- f U ill
Muni; Nurtli it ri h 1 1 i it ii
' I lull" J 1 1 I l-tlllh- flo; 'IHI
! lull.' iiii Iiii tour n I.. I h. iioilln. --t
- 1 1 1 .1 1 of Ilif -int.- inir i. -lit.' Iir.
Ill .lit tin- Ni. I'lll I III Ihllli: Iho -I of Hi"
'V 'l v I ..! -t h I li in ; oh . ilhl r l nhi
1 1"- -iii! hill . u Iii i.-. n .1-ml- mi I i
I'I'lf lit" It 11'- hot t..'!.l. II III II
''-."I hi I -k.- nil ;ih i I -1 '
hlh- I Ii-- iiiiiii tt ' iiiiiii in It- !i . i.'
I.ii' . ii h hoi -iii I -.1 nil'
Ii l. Mill -I l.-t. I.- ..f I :.il . .iii.l i v
Il i i Hiiil III" I l.-.i'.-' iii-l I-
i-'fi i.i ..ik iiK.r .i..h- ii I-.. . ti.-i
' ' I . I llll I- l i-l I. hi .w h hi.il I
I" 1 lo- ' - M- X Ml ill . M . I I -1 ' '.
-o ill! llh'l iiiiiii - Mi . Ii I !.
-iih'l hotlilh llll . al 1 II
ill I l III -. III.- iiu ! 1 1.- I in
ii.l I i-l''
ha.- I.
ill. II.' tin
I II l.'l.'.'l Mill I .' I I
-hl I.i lli.-ll
l.lll.'l lo .ill hi
Brewer Said lie Was Willing to TuuIm. i'i. vu 'ii'rm".V-Hi.i
c:in turn linn 'i cn- T-.vir mii.-i.'I.'.i 1 1 . . m..- ' i.m ...ni.i
A.';
l III
From ldiocism"
ll -l.-v.' .'i i
i I. :i l in.- in 1 1.- 11. i -nil -
I ll III.' I I I I (I I i I ' I 1 1 I. 1. Il of ' '"lit'
I ' l.'l.-l ii ' hit I i . .ii .. I.!ir-
r.'i . I.. I 1 i ii.'-:'! r i..'
I i I'i .'.'. I - I ill! M.il ;..
. i i I ..! i v ..nil . i -1 i. ni i.r n..
I I l'. .'V I l.t ' 1 ! 1 1 1 HI ! i I lilt: 'i
Hi 1 1 1 1 1 1 : 1 1 I ' llt'Mlll I 'iMli'Ul'li- lo
!'!' Itlnll III IHI I. 'I II'- I. 'Iir M.ii
I' 'Mil llltll ('otlli. ( . -i M
I'h-. Il lll.i-l ill '!' of til."-.. I '. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I. - t I I'.' tl'-V I i 1- -Mf I" II I. -Ml' I
I'hl - M 1 1 ' I hlh M k I II 1 1 1 I - 111 .'II h
' M-lol.ll - -II T - .!.. 'Il of Mil. I I.
- lil.' I i-l1 I . i I - in; I ii ii owl
'l! I "f III.- villi lo ll- Chill l'l'
U ii -I i nrl mill I : i hlli-- IflMhi;
- II i- -till I ml.' Inn 1 1 .l I . t - nil I II
' iii.I i ii : I .Im - ll.nt in
II Mil IVM li I tt.H.I to ll-ll Ml.'lllll
Sturil) I'mplr Smri-i-d
.1 I .i.n ii I - .'.i.U-.l In h -hu h
iii. f y.-oiiiMi tlnil nm'I.I lli.-i.. wi'h
'"il in. in- I i n i v il a lioini. mi I
uiv-l 111-ir f .it ii in- ft .in tin- -oil An
ll.i-v linn - ii'' --(. 1 or mi- nv "f
I'liiM-i mini; il iii'-h III Oiir i il-' ((ill- - .Hi. I In- I . I; . m i ' . . .ri' I ivllli
fi--.si-il 1'i-r jnr unil llim Mini luu- tin- nii..ii- u i l.-t . .f -itlnin- !!
viitul llllMMi.it ul ( Imrgr lu i t' 'ir I llli i-im--..- mil in
-I - In.! "ih ntill- - il
t ii '. 1 1 -li-- w . I.- l-.-lii.' I I lii .In
Mi.i ili.' Ii i .1 M I iool. -I.ili-iii.Ii.
uIH.vi. ntli'i' ii-. Hint lln-
-1 C I II 1 1 1 1 . of III. (joM-lilol to Hit' III
-I nilli.'lil-
i. . .i it. .. i ......... i i
ii.
I .'. M.I In tln-l l! 1- III li--.ol -I- I
I!. Ii-li-.inln 1 n.1
I n In 'ii 1 1' : i I 'lh'l - i-l ' ill- il . I ii
llil- lli.-.'llli(;.
Iht lli- lllh.l- tt - M I .1 .infol lull.
: hi II r. i I i i-. It rilh"'
i llh llo-l.-.l h Iiii-. ilnli I nil- nii'l
Hi.- Ii--l ihufi -. k In tlir -lull-
THREE MORE DAYS! Then School Days!
v.'i'-iiion (fivi" away to work hundred:; ol i Minn n will hurry to ln.n Monday v.icv to Ik- m tlitiir ilmes on time and in view
ul' l!n- I'm t. Hi
!i. I ii- h'rul
-K i. r.
-.iiui.l.i
Girls' Dresses
SCHOOL DM j
:.Ut OF
Mnili' (if fine ' 1 1 1 1 1 1 1 ( i i it: i .i in in liru.lil pl.iiil-.
Ii." k- -oil I . h ' ' ' - I'i. . .i ' ;i ." '
stl i.- l-o II . ' i-. of ' '; .
I. I" I I M-lll- I II il III SI Iii
For the 2 to 6-Year Age
llMllllli'tf -llml iiii; i.f (llli;li.ili Drr--. - Ill limll)
I I .- Mini . "I"! '! ; I'i . .Mil In K!li
Your Choice of a Gingham
Dress -FREE!
(till' llll of ( llililliil - III.-. -i-. In "unil Ijlnilll; nit;
i. i-l in-. . '.Hi iii h.m.'i. . hi iv
I n of I In - . ..) -.11 ol' . - i i 1 1 1 1 1 ' 1 1
r
:i u- Mint; WEAK AHI.KS
Handkerchiefs
III.- v ll'.iil (ut-
o a a m
d a n
C
a
1 I've been smoking
loo much!"
Ii' ilinr-tfnlil ion vr hord
Kxima ii i .k r My that.
ioium you .ii't irll
limll you iry thatn whulmr
l iiiiima will taaio aa mh!
10 fov aa ihcy do to ntnmt
man.
Hut on tiling you .-an
u" iH Fatlinaa will navrr
t;iv. y.m any nivan "allarw
l.'vlilit;."
Th jrnra Kiilma blnl it
( i ii in 9 lor holnj; co.il a i ul
lui'lnlly tn Ilia lluiiat aiij
ti'l'Cna. Ka'iniHHara th imait
til.NSIIll.K ciKaivtta v ii
"il ilni'W. 'l'ltliiy'j tin. lay
Jou aliould tiy thnit
Radmore Boot Silk Hose
W0; Pure
I Ids h(im kiim i- i limit- (ruin piirf llin ail iiii
in lull rnti-.l - I'm- fl..;n Mil l.:llt HI
u.-Uliilht urn' !-! inn iv ii-.- I
III ' 111. I" t'l-' . 1 : l l.l-ll.- I II.- f. .'
'll-fol...' Ul' 1 " 1 . l !-. I
III Il I Mil II- I.. IV I'! .l.- . I
tuiiiin.li'i'.l I. . .i'l I.i. Moh
lll.l' k llh'l ! ; i : i
niin-ir Mir.- i.i iii ill-Hi uiiiii-
till. I "'ol 1 I. ' '- 'It'! Ill ! I . .
lull llnr ul iliililn-ns hiIiooI Iiomv OCn
50c
25c
( nriii-r iniliid unil .l nn li. iu
m!i!'-'f.i i1; . ' or
.- 1 1 hi i In v fon i I " LOO
l.U)lr llllll. I.- fi.l lillli- M-.i)l.
hln-iv in i' : : I-. -
i.-v- mi i-.i.i or;
..I iii.'.- t. LJj
Fancy Mesh Bags
I mn ) Mk-II I nuin- lint- in jmli
iii.l lin: '. . . k
SHOES FOR SCHOOL
lliii.'- ivi.ir in i m r p.iii - i. nil fiml n Iilriu r
'' ! '''''' ' "i .' : i I'..- '."'ii in w .-.i v lc
I !: - M
I'.'- I l-
M1--1-' i i i
In Nihil.
mi
ii. 1 1; ;i
ml
l H. i .ill
$6.95
Novelty Pins
ihhi in
on
I'm. nt C.iiiv n.11 1111
CI 7C
' - 1 yc I o
I. 111111 1 ll llllll III fill
I II
( liil(lri'ii
;. I iii n
-I- :;' .
Ml hi .' 1 1 1 1
lili "ht 111
I ! ! 1 i to
iri
r lot II
90 cn
( liilil rt 11- nil
V 1 1 hi'loh . .
I '.Ift -' ImI ( lllf
V 1 -!.'. I'in-
m -I
I iv 11 nil ll 1 .llil. ililll
10c
$1.25
$1.59
$2.50
$1.09
Fur Trimmings
Sr an- -linvviiu; nn Inn- f
' 1.1 1 :. 1 11.' ;t 1 . m. I'l! 1 ;
I 111.I1 ( inn (nr. )nl . iiic i
v inili ( i n- fur ;inl Ml IHI I
I ini Ii I niii-i fur aril J I Ml j
I im Ii ( inn-) I riiiim. ) it r tl (iir ;
I im Ii lvn--iiin Mini Mini SI "II I !
l-11 .1 lull Iiii.- of n Im- in I null
I 1 ' . Cfl- 1 1
llni' l.ilile if Invt thiM-t ixld Mii.
" - ' - '" S-- !-. l-.nr
tliircfixil SiunlaK nil -in-- cnitll) riMlnnil.
Kiuid i lriiraiii f uf nil mill -iiinnu'r inunlii-rs.
till- (.III! . .
lie iiml
v.
7ie Girl's First Corset
jjj Should Be " La Camille"
"Ihe Corset Like Mother Wears"
Iiii- till JiM rnlcriiiK ln-r li-.i- I- inlinirH
''".If"! lii n I i I mill .- I I n : -.
' "I -i '"-ll IM'I v li.'l.. f. h Mh'l in I l! .!
iWf llVlfl "'' -"!: M . "li - I! - U'!'l 'o
rvrTT. al l'"l'l -' ".ii.'. ! I.m k : I' i.w
tt I
50c
Georgette Crepe Waists
$2.95
""' " .' t : mil-' .liii illv lriiiiini-1
v- n! I'ln in- I ii'.. I i. wonl.l milk- iiii'in
' '' I'll-' "ll'.-l I f i!l win!. -r u.ill ;i.' ihIikx.
I.H.' II..-) I.i I III tin- I'lUMIli'l)
"U I'l 1' I' "f
iti ii
J.l'fvi
AUTUMN SILKS
Mnii) Iti-nikliiii- Silk iiiitiria-vd fur slr.-ni;li hjiiI ilnniliilil) . )H lmi
" !' ' ' all. I LftllllV i.i II - fill.-.' -lik.-ll fill. I'l. I ..hit's QC
'' ' ' ''.' -I aii'miiti li.i'l'-' i" Im 1 i- ini I $LCU
liriuhl lii-liniit ( luff .11 l.iff.la in urn) lt.li;iiiiii nuiir PI flfl
' ' :"'! I 'hi- I'l I'i' In- V!.' ..! $I.UU
irinii .il 111 il- (Him- fur (lri--.s or iiaiN shadow ami niloml
'"'I"" ' '' 1 '"!"!' Ill- In. I-l. ll Kt'li alhl t.lmk
I'.' II" I - v.l-l-. Hiiil
$1.50
'. "f l.IMI.
Ii.l- III- !-vv Mill III M iiiiii. I .i I mnl
I III f I ol 1 III -Ii four -II). I o! 1
-!.- .'.' I.. .''I I'rl't
1 $1.50
Oilier iiiiiiliU up lo t.'a.
75c
WOOLEN FABRICS
Ml Wool Morin S-rKf. wriiilil Mini fini-h xiillulilc for ilrcus
I I Iv In - I-!.' Mil I
all iiii Ii llrnadi lnlli soft ( luff hi f iniOi nialvi pntrliciil lrwl ilrc-
"i -oil "!" i.n . Imiii- 1 -'la . i. .Itii-lv nr.N-ii fi Cfi
mnl fir .1 I'll y ; 3U
N. iv ( n:iliii;s nowll) i liil. viihiI lordiiro) Blruklian iuiU i liini iilllu.
I iii iM itli- f..r 111 liiol .out- n qo
'"' $l.9H Hi I Z.tOU
Kga lirtitkt a -iivital
t al 11 r I i.uiilaln
1 III liiiini I11-I11I1 ih- inii-ti-r .f lln
f iiillni Int. -i.-t. I... . . .......
""' ' "4- S '" I '' .. .. ..IH.
' III!! 11- I lo III- I'l lilli llll. ill .
i"il iih'l "Iim iiIiiii - In Hi- lion-
'"' Ii M il- on 11 limit- "f imi- . 1 . 1 1 . 1 1 .
. in luu I- 'In i- in- n 1 -11 i mi 1 i.
nl.li'.nl 1111 I. 1. 1111 v Mll. f r 1 1 1 i imiii
".'V";. '".' 1 ' "" IL- I In uUMliiln . mil "" "'-
Mill I I. ..Hi t-l 1 I' till. I"H I- .l-M.I . . T -
I - ' ''-' ' " -I V I- I 1 IM I tl I II . tlll.-hl
ELW I nut Ii
t air
ln!l "t'"'l.t ..f "kll "'.I-
Mri uur I r(nil4
In (tie Knl Itoum
i-r !ii in
C3
(J
0
c
0
0
lul - In 1 : 1 v iilii-i n. 1 ul 1 1 - 1 I I lmi
..hl-- .1 iiml Ii- In. I tli-ii i-rnn-d
I Hun. 1 1 nil I Unit Ii- mi- IhiiiHint
"f tin- 1 luu t-
i'Mi-1- iil-. 111-
1 ' ll'llovi 11 1 . I'm I -I nli
Mil. f. tl '.ii 1
l. .lulu -. I ' :i v iiht i ; tn 0 v -:i I -
ll;. ft
"ill- I '. i 11 I ii 11 -on Hm iiii "iiihl 1 ;
f ill i i n 1 - . Inn ii-lniit III. i
II M A 1 -n 1 1 -lit. . oi.nl t . --v.il
1 - mi- iiiaii-lmitlil-i
I ltl-1 "Ll I-' 1 Mil ' .' I I "hi h v 1 I j.
in u-r I' ; . 1 ii - i ; (.. 1.
ll- nllni :nli-ali n -I of in) ' ' - il l vlr I nil. 1 1:1
li.-u-lv I 1 ' .Iir.
-r 11 1' 1 I ' Im
"I Uli 11 I'. 1' I
:r:;::.!:::::::: !;:; uoodhvi: savs smoke
Hi- liiUnt-l i-tiii:- I ' I "' "I'' ! ' 11 "'K
i Mi'l. ill m -mall fair mim.I'"1'"' ' " '' 11 ''
In I'loti-. I -mi mi n ) .1 - I'llill.ll "I' '" Hi'' lil.li -liih'liiiil -f H- - ..n :
Hull lion .1 nnik- tin- fmuoii- Hunk ' lu-i .'in-ul-1 I'.ul Hi-) Imi-hl nnv
l-flohs t" III- llllill ; n. . I a f-M -inn itl-li.- llllll Hi- rill. n ho roth
i . I. ill iiii liiiiii-n riliiil wlil. Ii . fr.'iu uul-l.l- I k lain .inn
'"" In a ' "I iiiiii- i.f ii-ll klionii "hiI) WHIiiU
' "'- lli-.i it i n li-mllii. Iii.. lil-IM
I'i-iiiIui Iiic Surplus fhl iih'l lii'lu-liion l- i i!-
'I'li-i in- I! oiili fi-Minn iI-iii.mn inn- f mi M-ll II.. -i w-i-Lu-v ll.il
"lit lh-1- oil III- .illllK. Hi Ill-ll Hlul lit Hull llll. -Ml Mini "III- Mh'l -.. IV
I l.-l Ii1 1 I I l"l h-l- I ln i-
1 . Ih .ii i- ..mint ul nit in '
" "1 f Slilinul-i f-i i . t.
'Ii-' -I "l-l II illl.a.k for ll.- !
' -f Hi- A M C.;i-t-. in! i ii
" ii n il. im ul n i.t I III- Kia ii 1- 11
'! im.iIIi nidi -in m
' I k- an- l-. il Hi n ;ie in..
' i-1 nt . i:nl 1 1 ''
ll. 1 1
W i
in I uf V ll.lht II 'ht
a i aii.l-v li
"f
THE MET
ln-l.) I'li-oiiiT li;non-s ( up l.allup'a
rroliilini; Ann und li.aU llullrt
I dm ii Hie A I If j "llitd" .Nrijrii
I
" " in- -mi -I tiio -mill ; ton I nn- ill- Willi ru i.i-. nut
.tinli. tvui )u' I'" "if i it i nn on I. i unii viliivit in oil.
At the Theatres
h i.i I v .-k -n. I lil-li -! i l '.
M. ' 1"1:;v nl -i i.Im
. I iii I '. W It- Slst-t " .
ti. n'.'-t f. 'il n.. .lav
hi l I.-' 'I I- III. I -li I oil'
I I'
I-
llll I I ol.l. I I III nil
Mai- l.iiitliin ii in li t- r. 1 ll i-ifli.ii .f II- 'ii tl- n i I Hi-lil.n.nil I'll- ilistmi. -
Ml Ilk-. I I.I -kill . "Ill I l ; I Iiii-. I ti'-l-.l .11-11 I I fill llll'l -list. Iiml tli-i tl I ui. ill o I Hi I-. mill ll ll li I" low h
i'lll-. -iiil-7liiii-it. in- falli'iilnu In tin. I . nltl- ninl In II- mnjoillv .f -. m-aii- h hv
III" k K-h hi k J.rt-l- Illiti. Il"l ami mill for ll llll.et n fn.iu -nn in. I -nn l.vv II I ll- I
1 1-Intl.. n ..f io "-ll linn luiii. not mill -iilln. t. - iihi im il. -oiitmiv
ili--tl. Imiii .1 It iill.l h o liotk tln-l Mr-.ii.-ll mI.oiiI Ih-lr Inn I Ml mini
oiihli . -It for li.iiMlv' iiml nil inniiklml. l-ul It i- il. r I nl If miii-i ....' .!
In ii'l'lllloii lli-i liiii- Lull) . liiir. li ' nl.-t r i -iK tl m nhl i I'i.1'
"iiul.i . .f1 nn. I --lu ll ii . Ini. I .mi ninl .l-f ..in-nutnf"! I. 1" i. luu lli-i Inn. .. i
ml. nn i-nl-i- -t. t- l-li'ii. in. mi n- i '
i" hi li i in. -h it'. f.iiniln-11 In il- fi.i l H... L.ri i l
1
IHI lii . - llll'l J.11 I Mil
liii.lil.'ii Ian
It H 1 1. -i i . .ii. .. ff. r-.ii
1. Ml - 1 1 11 1 1 1 - I M 1 1 1 1 1 1 t
A i ll Ulllk ll I .Ml V III
'Ini . iiilii-r oil-mil-.
W -an -f Jit f I r linltit mnl tllm llf
'" I' i'l'-"- It till- of -..11 1 1 1 1 1 1 1 - Hlul
I - un I.: I in Hi- inn n ()-
i' i lln. -. Hi- i.-ti" iinnli'1 In Imlf ii
I' "i I'la on ilintt- ninciiii; frmn
Ini I" l"U - 1.1 nl.ln- u III. u l....
'- ' -lMV 1'ii" -t-l .utliiif nffmn thrmu
""' M"' HM I'"-1" ""rl'T- f.u- li ii. m f I r-iM. tt II v
lu.-f int". Uml.-I Wlill -I I- In 'll- j. ... r
M.lllnt I'"'' I i lin-l Zitnt'ivlll 'I'i- i ..(. i ... I .... ni .I.i- Hi.. .. f p..
M.i I- .-.-il. 'Ih i . ri-ilht tin I'U .l:"t.. ll - i mi 'mi'i (.a in. n .. .
IV'"" u M --. l. t f il ii-. ii... i.t f.'iioi t ll . mnl
1 1- I I -f-l I . tn -v i n I l . i .
mail In i k I.. i nn-- of Hi- Iiii
THE LYRIC
Unil- li- Im- -nil Ii ii t -. I mnl n
I lln- ' Minlloiiu lii iU' - ii
iii n -I in I. in. I on- nf Hi- -lai
' i - i i ill- 1. 1 .-lit li.l-i -lal- ii it'l-
ii ' ni' I In n Hi- i i nl Hon
Local Brevities
"l"'l f'""! tl fflifr'i r-ii;v.r
n il iiM-. nlnt- In Ills ft.
' I
77771
I'lll I ' I'l ... ll.. I. .11 I ' uin. -1 !hh li- kJllll I 11 ML- ' '" 1'""' tu.i Mi' iir
lUliLl I'Un l.'lUlil I'i Ui ' '"llll und iiiiiln .iih'l f.'-i'lii mi.I Sinlmi t'a- Mhl ' I' "f h-n ami
inlhl tin- I I -i -1-ni of i niiiitri t mnl- . -t h.-i i. - - n th- :Mi nl m i i i il-n - l i i-t ' .un . 1 1
In Hi--Ini- Ml of Iiii lli-i Ini i - 1 1 ni.. i unit- i.i- tioiH't lo iiint'iilii 'Hi- i I n 'I' ' ;i llii.v Mil Hi'M.I
"i m imI m i of Tim iiirti-r- nl I
n llh th- ..s fi .mi Hint
Hint -ti-n-ii Im-
nl- mnl all ton -i..
I . -it
AvTPFT TAT A
I.Vil
NJLILMlnV
HioTuikisli BKhicI CKVlR'tlu
b 20or.l5i
lull I 'II I n IMi N'ik .l-" 1- an
t'i "ht I kl-t l""1ht lunl nil)
i-'lil1 loi:--vv.f- l-i I... oi I nn
i ...
'iiii III" f". I - il.-l I I! hit Ht- In h-y
ll ll In .III- i' n Mill'' .1 l.-l.-. 'I 1.
'"' 1 ' I .i-i i A v. i . v
Hi iil t t'-.-l ."in-'v .. . ... .. u
I' - 1 ithl'ii - at.- ' n.h-. A ll
ECIIOESOFTHESTREETS
i:iiri.n.. ( (. (Iilld uf
I ' a- H il-i!l"l ul lln aluU-lliill-u
I h
1 1 .
-1'i'ln. Im- in.
i I- No " ):
Id I . Ii-iiil;i Miii-rlnU.i(.if
f Un' -la'- In lllilM.ni for II- r
'"li 'I-1 m I 1.11 ii n- a i l-lr. n . a
il'lt"! il 'I- -llll In. -all .mil 1.
I ! ' 1 hi I lmi -m
ONE
TRICE
TO ALL
. ' ' ' l-l''""l f"' 'Iilnrl-s' nr.- fi In. . lln. nk- l.-lilml i""1 !'""
.... . r a i Al"1 '' "" '''I'l'H'llik- lli-ir . 111 I Hi- i.i-ia.. ll fr.-t lll rf un 1 ' .
-II A .clnl .rotfiiiii nn nr. n -. a .... .... . i ... ... TUP I. f1 I V
. . . " iriiiiniK in-ill l li - i- III tn- in - r (i-tiili- Ilin I IIIL. I ULI. 1
i'l'- 1'lii I f n ' r"n' '' "n' i- niHlin mi) n-l-ti i 'k .- urn U k.'Ii.k i.. I.m J Mnn Inil-i. f il. ... I ' "
. " rn"" "li'-i"'' t Ii.-v num.. tli-i nr- loinln-l in linm-i-- -n f - vi-nl Im .- iii -Im- In Ih- n.11 1 ! f'"!" s" ' l''1
f V'"""m i""1"'"""" U "-: " - I'l' Hi lllll- i 'i 1 1 1 Im- . ... I a -t.-ll'ir .1- k '' " ' " . .... " " .
Ilin-lf .'- Ii-mls II .lVlmw ..M''o1;.f . M.i .r. .. . -!- f i Uli.. 'In f r .t n.!- I " M' ' '" " ' ' '"" V. i 7
-.'.ii- niii-i ... .-i.i f .1 iv tll!k nf . f. .. .'. nt fi- ii.'vM r.Mi !-'-;;- ' ;;V ; r '
f'W "'M'U' lli...i-.-lM.s. fr.-1 T.-v !. .. I. In.iicl ll I- knfir tin nr- r-ll-l 1'i.tu-. . ... s l vk - ' ... j""" ' '"' :'' 11 ' u '' " "V" "f
. ... 1 . I.i i . I I . . . ' I - tlM I I" 1'1-i" l'"-l I' 1 All Ili'lM'ki I"! i. 11.'k l-flll
M j " ' ' "I" " I " I - ll I'-. j I '. " '. !... II I III." I ' I I V I I I 1 I I i '
i ll"l t HI Hlh. ll lo -II) Iiml kllfll .'..I II I III I- lis fll-l ll ll IIIIVll ll-r- III 'II :-i.il l ih.. t n II... I
lmi riNl ini.l I' - 'lnliiH -..inili i . II mi I- ii iiiMtiilfii -nl ..ik "I'tii. Sal iii uri"h 1-iuii -I j I ii ii- u.'1 N i.t :i ll iialil- (Hir
;h!iIIi' -oil. .ii K km In in- soiuli ninl I'lin." luiin-il tr llu null mil ra- imii.h Int l" t- .':il"i li llr-t i.iil Iliu- m.ii fouinl mi
.I'UII il.-ti -I Hi- imrtll knflr In tin- I'mk .in I- .f la-ii t I'llrk. I- mi ..Imi- -iii-Ii iml-i i . . f "I" ' Ii -t i.t "I'l nih-
I'ln Ilia i 'lint i i 1- Ii-ll mi i'i i -tit "'I i-l Lit f.ni ni- .l. tin- slin rl lit: Klnf ' mil k Ini; a imiumii l.-.k Int I - .1 t- I I i ii I in In a li.l-
"Nnlncs' in Irursl Siii Hut .mi. -Iioiilm: nt Hi- fnlli '
.i'lrll.l.W
l-J!ii:Bdirii
OiM&MOMA CITY
37 A. ROBINSON ST.
ONE
PRICE
TO ALL
Friday We Will Feature the Sale of
25 Silk Dresses $
Dr'Sms th.it luvi' tint Ivi'ii in stink over li.ur week- and
only iluo tn the scarcity nt nmin in our simp impels us
tn place these garments nn sale tor a quick clearance.
Serges Combinations of Satin Taffeta anil Serge Taffetas
Silk Crepe tie Chines Charmeuse and Satins
Mises' aiul laJies sies (mm 1 1 to -U cnlnrs au: Naw Mack I'ielJ Mouse
Urotn and I'laid Tatletas.
5 00
VALUES TO $25
Hut It nn- f.i- lln- 'i. Hint mi n-n iau.-ii- lull -oii-i-ilni; uf lli-
lll-HIt -IM'II-I lll'll tl- o I f .lllhllll lll.-hlln- ' Mills" th- Itolll
Ill-ll H I Hl.-h .11. I I tilt- -In.litll 'o 11" 11 ' "IIII'MIH . Mini H-'-l Mini Kofi
a.'' nliiit ll I.n- n"-i.iiiill-lii i .i kliu f ' '--
! Mts-nin-t i'..iii i iiiiii iiiiiii hs ii -' THE OVERHOL.SER
Is to iiml-i-iiiinl ii a iii-n-r l.-f..i- n In l'r--.li mil. ; KitnUm- li .
I t ItlflllMll'll llll- '1.IIII. Si -lllflli Mhl ll-l-l Ml Mil-Ill In H I I.'l 1 1 M f ' I '
.siir-l) ninl . oi.fl.l-iillv Iiik ll- inn :i. :i i Mi- !. i..-iii 1-ni
i llllll ntll-t stMl lmi Il-in Mil I n i- - l il Ht III- llMlln.l'. t
.In lini-i-liif tli-.H Tl. .il Hi -i : -. in..
"Niillv.-.i' i-s. Kiev nr.. "Niilli i -I. I- - .'Imiliiliii: n Ih- llitl-
lll lii- I I nn. I trii-st s-t. Sid Ii nn : iiim.. i I.. -.- h-r h.-nit mnl In ml
-tlli's ii inil-l I'l-nlnnlh -.l. li- .. ivnnl'it 111111 unii - loi-
. ll .1. til nl-tll ll noil 1. 1 I.- H fill- ' lliiil tl'- .. I. In-. iih'l llliii.iiv-iil..i
tlilh;: If -in ... I- nf I-l in- nlniiit- t all". 1 . 1-m- I- ju-l nln I. i
'ilolut In "ll." nnia. i nit. H mil. Ii ii..m '. .. h - :.i.. .i .
fot th- -Ml- a hi- Hi - n. hm. oi ll. .hi" ' ail .ii nil! in..
I li .11-. u--lit. n .lll.l n.. . Hi- .1 it 1 1 ; I 1 1 ' . I f - i " . i 1 1 1 1 I In- - i-i I 'n .
"f -'- "kliili.'iint fll -t trip out U. t -i-v :.k Iiiiiii hiH
-i-t' i il'il'"iini tnn'tlnt th- HI- . i . u .
first li it ii.l hi.H n Itiii'sslnn nhm II I- nlili.iM -...i uiilli..
i I Im-i iir- il'.liit iiml Mlinl It I- lln-i nt. j
-iii'ii'i: f"i un . ru F'.MPRESS
"t r.l. ""t tl." sun mnl li j .-N y ..
I III l' . I 1 ' ' I I I' I'"'.' I i-i.Vi.
I -I ill.' . . nl 1 '- I I. n. -. In .
Ill t" ll 'hi i "-ll .olo ill
n tlt-l of ....) l- '-..I I 1 I II. I '.l.llll v
I -"'I I I'M 1 ' h 1 ' v Ih I . ...l.ol I
HrM llkml K.it.irl SH)s I mps " M '"' 1 ' ;l ' "
(immI mid DiHt r.in......li. ""' !' 11 ' ' viilnli t l il..
Hnr(inrni!i(l Mir Outlnnl
II a Small Outlay is your Prelerence
Come in and See this Surprising Value
$17.25
JUBILANT IN 1'AYXK :-'
cm
li M. tl ii I- ill i-
111'. I olit l'l
th i "U'i't in 'a ::t:
"hint K in-
tlml-a I'uiIhI.I
V l.ifola M..i..
l llllll sit
si ll tloh o n
Hit lit llnll
l. 'll'l" fl I
'""' "l-
' n-ll Mini M
l
'llil M'll"ia
"III "ll V I '"III
I" i r.' in. h
i I'l- You
- a ii I'lai m
Inii'l i.r nfi
ll lis Mill ih
hi llslllK lln.
' In) n u - a li I
-S."4
In. ii - r I thn n.r. li a
Ail nil 'lt-v ttilll.
I I"
M I nil-liH'l "i f I'liin- i'in -
"nl tlltl-M .ss.s 111 I 1.111(11 I 1 1. I ' 1 1 1 .' ' 1
t'ltj Oil III llllj to ltl4.l ..
Iiii-. Ih- flhl-l'
iifi-l I ! n. h lii- - it i
I in h. i in l.n-1 Ii. I f t!
a i nl i 1 1 - I i
1 ll 1. n n l l .1 -
. f Hi"
il.-r llian Ihi-
ih'Uon .llli
. II ni tin
'--I "!'. .Mi -
MENflOtfS VMain Street
J SOofs'lOsic Co. Oklahoma City

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 4 4 of 8
upcoming item: 5 5 of 8
upcoming item: 6 6 of 8
upcoming item: 7 7 of 8

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Latta, Thomas A. The Oklahoma Times (Oklahoma City, Okla.), Vol. 27, No. 132, Ed. 1 Thursday, September 16, 1915, newspaper, September 16, 1915; Oklahoma City, Oklahoma. (https://gateway.okhistory.org/ark:/67531/metadc169851/m1/3/ocr/: accessed May 29, 2022), The Gateway to Oklahoma History, https://gateway.okhistory.org; crediting Oklahoma Historical Society.

Univesal Viewer

International Image Interoperability Framework (This Page)

Back to Top of Screen