The Oklahoma Times (Oklahoma City, Okla.), Vol. 27, No. 114, Ed. 1 Thursday, August 26, 1915 Page: 3 of 8

This newspaper is part of the collection entitled: Oklahoma Digital Newspaper Program and was provided to The Gateway to Oklahoma History by the Oklahoma Historical Society.

View a full description of this newspaper.

THE OKLAHOMA TIMES
I REE
FLY FLAG II 'EMPLOYES HAVE
ID)
IE!
H .
Friends Hoist It at Hall Mast at Street Railway Company Bcnetlt
Association Better Protection
Than Insurance
o
MUM
THURSDAY A.UQUST 28 1915.
in
N
ft
PI
1 SYSTEM
w
the Henry Overholser
Home
I'l Mil I l NKK VI.
'Jin- fiiniTH t eiil.v of Mr
Hi-iii) i iveilmlsci will I. run
ducted trl.lny aflerii.jiiu at II
.-!.. k. I.) l(.-v II K Vuu
Horn of the llrl ClnlMluii
.hui'-ti nl tin- family r.-sld.'inv
Ml 4i Weil l-'lftevhth ilrovl.
As Lcfltn llm Um rite i.r u
grcut p.ibllo applied nuui. nil
cltliclw nf lilt i-ll . u well us
Men. in uf lUu fumlly. are Lu
lltcd
u
v.-
M WOK'S I ICOI I.MllON
To Hie I'd. pie nf Oklahoma City
Mr. lliniry i licrhuhRT. father of
our honored mayor and one nf our
Wont dlitlliguUhcd cltlcnn luin
IxtU claimed by death lilt life
for tin- pant twenty (li yearn la
m liuiwrliiiil a factor lu the
growth mul dcielnpuieiit i.f our
ftl llial It caunot vparaied
therefrom
HU greatest prldu shown lu
lltllhg aoUlt'llllhK lllll.'ll Would lll'll
rftt tlit- entire rll) mul iki Mum
III Mllr ill) full II i.npM ailtlafllc
tlmi In nevlng u magnificent .1ty
Where nine Hi Hit- crude llllagf
t iWIhIh hum OHy'i growth ui
Hi hide iin-iits uic due In im aiuall
il't;r-- In I hi' sum Ifliv. energy
mul ili'li-i iiilinitli.u nf h.r cltlreii
hip
ll It then-fore with heavy
boiirt.n Hint c bnw tn the will nf
oUililH..(cli e where Uch ilNdn
guhihed .Itlrcnn us Mr (ImtIi.pI
er ii iv taken
Thervfme tu. u t.Ven of the
city iipprcelatlnn ur thin imhle
life thin lumi-lfMi ..-I I y builder
mi l friend nf nil l. J i; str.-Jt.
Mayor I'm 'I ..f Oklahoma
Cltv il set apart r'lhlay Angiuit
"7th. UM.'. Hie I ii nf hi funeral
an a day In hi. Ii nil . 1 1 iff.v
alTiill n -1 - 1 . mul I m.ni rv
pectfully r.npi...t hII i.ffl.vn mi. I
tnnlhcss linuw-. t i'I.mv fimn
V III. In -4 I' III . n I tuy the
hour nf tin- film th!
J ' STTtHtT.
Mu ur 1'ro Tom
M'l.U u nlm. whLTi Ii:ii lt-ii
uliujUii'il tu III" lnl.- In.lu.-ti l.il
I l'ulllluUlnl lln- I I). Illl. .1111 HllllMI
(oiiiiuiny will ..M.'liiur. it lln- ..mi. nl-.
n I in uM'iitH. In luiilnliihi ii I'll. i r
tiix (ii ntc Hun i.r in i 1 1 i . i- unit i-
Siil.l tO K't tlll'lll r I'LL I I l'.-l'lllt
Until I In) v.oilld villi u.. I. T tlir ..l
llllllll) rolllK'.Nill l.lll p. .11 lu j.Milil. J
Ii) l!ir lit" law.
Tilt' HlJ'll't I ull A II) '
m'HTHI )rlil"i Innl u
ii.t'lnIlMh uiimi t' ll
hii'U Uilli Hi" i'iii..
l-uiiv i-oiitrlliuti-.l f..i
ImIJi.k itrr of In in
ni" f uriiUliliiy
llll'illrl im II u I Lo-ilt;ll .i 1.
1 1 1 t .' 1 1 1 1 1 1 1 .lull) llll.AMII.
1 1 mo In nisi' of I in -
I mm any . uuxv mlni; J.'.ij
F. W. WOOLWORTH COMPANY
5-10 AND 15c STORE
l.l'l
1 1 . 1 I. . I )
I Ul t't l
'i.i iiiI..'. i
".. mi I WiV
II:.' full I a
H-lllU'!'. Ill
"11. .ll
t'.l
i-ru
lu
olll
' r
i. h
llttl'l.t'ol..
" II.III.II.K'
for I..-:
. r injury
for I.uiIhI
li.-ii. ril of $::).
S1ll.l.ll'lll.'llt"l
U Slmrt.'l tliN
of llljlll ll-. II-
yilltiiMlS ..f fMi1 mIM all .lay
S'lii(t..ly uiul tnJny at tlif (Hifr
Iml.MT iiiiiiikIiiii w lurr tin lui(i' flii(
tlial s In uHiirr'a prlile flnatiil
at half uiant. and a "lir-uf nf IIIUk on
tin- d.mr werv l.lil ullitlit ImlliiitliMiK
nf tlie norrou 11 hi 11 opi (In paMlng
l'f I lit" IIIUstiM nf tin- ll.illM'linlil
Hmnlixla nf teltKmnn nf ayuiiiatlif
i-r mvtvvtl frniii alitenl frlrniU who
r miuitniTliii; In the north wmt and
mt. an Wfll us rvlntlvix nf th.' family
lni art Inn fHr .lUiiinl to 11 (ten. I the
lat i.l.wijuli'M Hiily niic hlstiT Mr
KIlH SltX'll- nf I'lllixtllif. Ill hIi.i Ip
.i f-li.. to Itmrl. uii-l in if limtln-r
U llllmii I ImtIioImt nf Sun llitii
ill Hlirll!' nf II liil'Ki- fillull) of
ttM'lvi' l llll. lll'll
Tlif eMi'M ilauttliti-r of Mr MmtIihI
wit. Mm ijiiwii I'lrllf. ami ilinntlitir
Mlis lliillli- I'lrtlf nf Khlnrailo. Kan.
airhfil Wi'ilumilat nlt'lit ami an- with
Ml l'lrtlf'4 l.lollii-r. MHJnr llMTll.ll
i-r
Iti i H I : nn Horn will .r.n. i thf
fnncriil itiiioii. nn.l Min. K.liiiunl H
IVrKii-MMi will hln:. H.ii.iiimiihil In
M11. r'n'iliTlck H. u(.n nl tin- wr
l. in riMii) aftcrn.aiu at t oclia-k
at the In mi hh
After thlx tiiiliiK at 7 oVIm-k tht
.ily will Hi- In Htiiti- In tin frmil
ilrnwlnj r.min nf 1 1 it Minniiiu lininc
wtilrli mi nfliMi Im- l.ii'ii 1 iia-iieil tn 1 1 if
titf rtaltitniMil nf a itiiiltllwle nf frliMiMt
ami tho Img-tr funrlluim wlum giu-ata
of ttiK oily Im v n 1 1 1 mi 1 limiorvil.
WOKK OK SIFFER !
Stirh In Orilnr Tut Out by Military
tuMmmr nf Hr'tjjl imi Ailual
I'uiiNiOHMit la Thrralnml
Hill SNK1 H. Aibj 21 - (I?'iitii Vim
llMiltg nilll'iir Kcvcninr if lllvluiu
linn Iwiii'il nn oi lor titIiIIi) nimNIi
l.icnt nf ftery itiihi bo wllbntit ad
Kjuntu ri-awm rvfium tn itnilrrtakp or
crry ( work of pulillf Intmrat wlih-Ji
la (ImandiMl In tin' Oman antlinrlly
ulilch It atillpil tn hlh "ailing"
tlljM'llkVH U ll' 1 U lloltlll
'"Itl1 I1II1IJII) L.I
(LU futni." 111 I'l' John
iiioriilni'. ' In nil . in.
tnr. Ili'u ai to who uuM to Mu me nn.l
IiiuKlmr up tin- i'iii'loU''i full l..'t
lln." nn. I ll now I- .i .p. m" to put
.i ii.'tli'iilh tlio -.iiini- .iii".- Im. il
fi-.-t. mi iiipiiili-tl a---. .. lull. .11 In
Iiii-HIIH nf uhl.li thr i . 0 1 1 1 -ii 1 1 still 1 n v
miT a "ilffh li'lit fun. I to th.' li--.. I.i
llo'i im a H'pm'iitr f 11 1. I I. pin nil i"
j ul ri'iin'i it 1 of tho . ohipoiiMiMon mk
u in 1 tin' U-m-ril ii--.". lull. .n fioM 1
trlhutloiiK of Iti 111. 'inh "iv nn.l ih" ml
.Utlohll! lol.tl'lhutl..!!-. of ll nipill.)
mi-r nn.l iil.o thom- n-.pili.tl l. Iipa
ai.1 will niitlriiii to liiro f..r tho lin-n
on Tlif nine ImiN tn .-hm ..f tl. I.i.i-i
01 liilnri i hi'i'.'tofi.ri'
"Th.' di-tnll- of Iho in rniu'. ni.'i.t
linif lxti mil. lull t.'.l to tin- itute In
1 1 1 -t r I n 1 I'oiiiinl' -Ion nn.l while imf
l.-flnlti'li uile.l on I l"lleu-l linn
Mill flllh lll.-et the . mi. Ill H'ln e i.f Ihe
hoHI'il 'I'll.' p lllll till - I.. .11 t ll . I Ml f 1 1 1 '
lrii"l out f .r I'U'lit oi nine uiil" In
the o'niMoii ..f till- .'.111111111)' mul
l.l iiii'iiiih of .afeti pni. ll. e 111' Ii
lie hini' M'"l I" follow we ln-lleve In
n flriH-t r n 1 1 n ..iii'iiilnt..n 1 1 ! il.e
( 'k I ii 1) 1 in 1 h Knllwni loiupiini It It i-t
nlhli' In tiHiInc fewer men hint Unit
a. I. Hlh .lllll ''oUl! li-Mlloll Mini r-.ulle
tuent.t i.f Hi.- law .1111 I." renllzitl
without Hlnlllll l.lir.lellllll.' the l. ITU
tlnlm of the pr..'"
"'I'h.T" I" ll" .Miilll.' o- .K . Ilplltl 'll
that with 11 -nfeti niiiii'iiU'ii .tin elim-
inate o liin.'e 11 'iTivntni'i' of a. . I
il.'iilt to 1 tn..'i"4 a the ttn-.t rail
WBV t'lltlliitt . nn! It U I'l-ll.-l.-l M
i rate . f .nHi.etiiar.i . ni' t e i.r.n l-h-il
I f n r wlit.'h will tv "holU Ina.linN'I'.l..
I tn inn 11 v other iu'etipatlntia "
MUSIC-WILL OPEN 1 Ok iNSPKCTION FRIDAY AUGUST 27TH 2 10
NO GOODS SOLD FRIDAY
AND 7 TO 9 1. M.-MUSIC
hi?
t'vet re ij
('.! I 'I.!.'.
'U'' . Ul'"tl
t till- III III' 1'
Villi' tlk' illti'l
thi' .uhatila:
We wmiK!
i;iinds will 1
liise aln I' 1
OPEN FOR BUSINESS
A Few of the
ih
.1 it
! III. I
M'l 1 .1 l. a-ij
.'cnu'iit In 1
(OI'lJlAI IWM
tlk' Hihlk .in . .;
In aikl 1 1 I I
I Ii A
liiiuf
1
1
l
it 1 m:
-It Mill
OKI
M"' mi
-l-'!.' .tiki
IK
II I dill llkk
1 1 n .
SATURDAY MORNING AUGUST 28th-8 A.
V.ilut'h included in Our Tremendous Variety of Useful Necessities.
NOTHING IN THIS STORK OVER 15 CENTS
No
li ui-
M.
INI
TO GO TO COURT
State's Ale ed Bad Faith In Mat-
ter of Bond Taxation
Will Be Tested
7:;;; i 5c . sr." . 5c 5c 1 ; 10c 15c
v'l'v: 5c 7f;.eM- -.. . iz::ru 5c iOc!;;:r"""lw 15c
7::rw'' 5c v;; ... 5C ' . 5C 10c !:r 15c
:u; v"' 5c 5c :r;.':r 5c : "..: H""' lu-... . I0c ; ::;r M:k v:u-r 15c
l!'"' '"'"'I Cf I-' a:l P Klhl..n K a i I .e .111. l'-..le C I'!" a 4fX. ! II!.- 4
-l-'l- OU:)l . . I mil 01 IUCi.1 IOC
"t 5c ; ;;"- 5c ! :;:"" . 5c 10c ! :.!;v ' :u: 15c
: 5c ; :t 5c VH.: .. 10c ioc ::nM'lT":r 15c
'rtJ"k' 5c .. 5c' :r: w- - ioc ioc " : 15c
Vv!: 5c sc 1 - 10c !:.:;;: 10c ':r 15c
v'" 5c : .I.--f' 5c "T';';':. 10c ::i iScir-'r lSc
V:;:"- 5c :.;:r; 5c I HM:'- ioc vv 15c j r;r:.::..;.r......l5c
": 5c . l;i 5c ! :;r lrk';" ICc i:r 15c !:rVi'um::. 15c
"z r 5c .... 5c M"-"" 10c :;r isc 15c
t: lv:"" 5c ; :.:r ":r 5c ;:;:"-: u-:::. ioc ( ::r .M" 15c Tu7. 15c
Watch Our Counters! Watch Our IVindows!
F. W. WOOLWORTH COMPANY
510 AND l'5c STORE
" i 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 iiiiiiii nun i iiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii nuiiiiiiiii
210-212 WEST MAIN STREET.
C. V. DALRYiMPLE Manager.
'Hi: hanks nf t lu
ll ie
I
lute aff.t'te.l l.y I
rullutt OT the tint" e.piHll7llllnll
hoard thfit pulilte l.ul .llnk' hotnln mul!
nIiiU KiiHrantet' futni wiirrmiN art1
tuhjit t u laiMtli.n will in . uiillni! lu!
Ibf hlati'uieiil i f Si reiiiry V 1! Ilur-;
lltoii nf the Slate llanken ln.t. lu I
t lull put the mutter up In the in.irla.
The eniiiujltti'i' reientl) nann-.l h Ihe
itccretiiry tn .lei lile on Hie lus-i'tinny
a.iluu met at Hie l.tnl off lie nf Hie
liaii-latlnn eiliiexdiiy It l I.elnK
.'olitelnlitl Hint B 'll It fl .111 the levill
anpert uf the "ll if liimlilnu the cnti I
it Itlitl. mu lit y nf the law In the prem
hit that there U a mural nh Ileal Inn '
whl. Ii Hie Hlnle ahoillil k.fp In gitl
faith The I link. -it ntaert Unit hut
fni lli tenin of the coiitraet whli h ev
emptixl thew hotnls from taviitJon. thai
IioIip wnllhl have Invti ki.I.I anil the)
would Htlll he on hand an fon-lgn mar
kola had refuted to hnmlle them mil
ncciuiit nf th Imv peri-etiliike I
III
SAVOY 111 AMiKS HANDS
(tMirKr Hk lMt TIiih 0iut of
rfi Tunis llnr Inli-mt to South
mi ( Hlrrrr-(nn- to (TnrliBiali
MOH HiS
And Among His Disciples Are
Bernhardt Czarina and Count-
ess of Warwick
The Sawn
.'hatik'tl IuhkI
fiVnrne III" k w
aif.'.l the pin.
tohl hit Intel.'
ein't lein
from the
mediate
eailiil .
a.- omit .
iHf.- "f l U lain inn City
t tliU liioi tilim. win u
ho I nn mi mil an. I limn
f.. nler "leven )eal-.
tit t.. W U Kelt at
LIFE 10 REPAY
ta. tet the ln-i .f any meal I ewr
ale ald he Ihlt morning after eat
I'ii: a hi.'Mkfn-1 . .uitlttlin; mrtl) nf
l. a. -nn and i-ki
TKISONS THE TOPIC
Adv.
me at the Audllorlum Arlor'
WOMEN (iO IT STItOM.
Fatima talc
are jumping
bcanM yrj man wan
BENBIBLK i-lfixta.
TImt r othtr Mnaibl
dfai nm bMitUa Pattmi
but thtr art noat that alao
yuat bit th laaM of ao many
thoaaanda of smokari aa
Fatlaoaa da
Vow tan may b dlfl.r.nt
But if you bappao to Ilka
Farlma aa wall aa aooar
man do you can kaap tifhi
on arookiiuj vithoat any
worry about youf tonfroa Of
throat and without "laaHnf
Man'' aftarwanla Pattniaa
arc mmU. '
Try ratlmaa today and
yooll probably ondaraund
wby tbay'rt Mlllu( ao laat.
I'nimlar Not to t-i Off (an Bark-
narda If .Moturmon aiid ConiliMlora
Will IWoinc Suffri AdtOfnUa
A I'lUIMISK
"Colidilr'tiiri I MotiTiuen 1 1
r"nri(nt your (Much at ua lilvn
na tha vole and we will try
never U fall off tha r baok
anla never to climb nn lu
fr.mt while In luotlnn; never to
forget our tninafera and never
to aay 'Joliuula la threw nhen
ha la Irtii.' "
MIMA
IrcTorlciili Blend Qarctie
NKW YOHK Aim. IH HtMikera
for the Wommi Surfniife party made
a Uiir f the car ha rim today to head
n nerlea nf uiiH'lliirn lu which they
hned to reach every eunduclor and
iiuil.iruiiin with nn appeal to votn fur
women anffraKc In the full election.
NXIT.SM AN COMMITS SI l( J)K
(TIICKASIIA. An 111 A Svlntl
it nf the liawaon & Hchuler pnaluce
uiiae la In Aiinilnrko today after K''t
Mn word that the Aiiadnrkn niilixman
for the houne Tom Klmhro. hud enni
milted aitlclde Mr Klmhro hum a
man nf nlmiil forty yearn old lie lunl
a family. No cauae for the diiM u
known here.
KIIJ.KI) V TIIKOWN IWM
W IIIT SIH Hi) Ky . Ante. -II. r'nren
ler Ailama. Ill venra old. wan kllhtl
ji'alerflny by a thrown ham-hull while
jtaatrbllig a Kami- Let ween pluyuniten.
OAS H(AN(TSCn. Auk l. New.i
Newl New. .t t.n;eniirlnii author
nn. I liti'l liil uf the Newthot len.v
which ten. Inn that etr.il lite H.vei
Ii. dlwen.e mul ileiith me nlnpld
hlundern mid are tot u iicccslty
our lhen will he the Ich.IIiik fluure
Hi the Newthot World I'uuerenn nhhh
will he held In Sun r rati'-lm n from
Alien! 3d to Septemlver .V
Altuoiiyli MTi yearn nf iirc In New
I.Hika to he um ler fort) with miiHKive
thouhlt-n. clear Cniupleilon and atnoolh
khari'ti face of declileillr hnylah an
peel. lie drewaeH In white alwayn.
h.'ll.nlin; that a man or noiimu h..
yur'Mil. who will diet and hanlah all
tliounhti nf death and dlmmxe will
enjoy Imninrtallty of th body aa well
aa of the ainil.
Allium; the more nnti1 .Ihulplo nf
tr Ncm urn Mndain Sinn llernhardt .
the t'oiniteaa of Warwick the Crailha
of HuhnIr and i'rlm-csn lienrve of'
lirei'Ce Many well known Atnerl
cans ate staunch deliver In hla faith'
which approach!- "Inter In Chilnllun
KcleiH'e than to iinitltlni; ele with
r.Ulch tha general nubile In acquaint-!
ed I
win piol.nl.lc H.'i'
'k'lltloUlll I 'It O
.il citer.'i m.d hotel man
"o'I'h .Ml licit unsullied Im
li'iti-.- Mr Heck hut him
( 'In. In nil leniv..i arlli on
f si km - ' II. hiHte.l tlial It
Stole to Pay Wife's Doctor Bills -Asked
Privilege of Re-PayIng
at $50 a Month
he Would return to
u
iai is ii
Ai SPROUTING
F. M. Gault Says Crop in Central
and Western Oklahoma Is Dam-
aged Ten Per Cent to Date
K N v
V I-r .1
CI I V
.1 It.- Iit.lt.
I m d' t"i
Am.' J' I
r who
. l.ll't f.
V i-vnti
talt he
hi. In
Hi IS I n Auk
"tato In den 1 1 in;
It pl Inotm was
.Ptt'llSslnll I.f tl
K"i erin .rt' . ..iif.-i en. i
eiiieiH I t- li'inii
W I' Muni i.f Arlr
foimal ii.liln--ten .a
eupltal punishment
J'l llic duly nf the
with the Ituniil.-. nf
the K'i"'r'il topic of
lays t.'s.tl.n nf the
'II. e I 11 of the K'.l
of Illinois an. I
na had pii-pantl
the II L.. 111 ! -ll of
A
"Pinion. ip i
Oklahoma i
auhurliH nf ( ik'nli.
r nperleii. il!!!
wheat in the th.
rotitlii. ami I
I 'etilral and w.f-t..i
I I III ill. t Ui tn Ihe
nut City the fanneih
damaae In th.ii
k frmu diimiiieMn ami
cM I mu ta the lissl to
-ti'li- t
inllil wife ii as I- k.. lu Jail h.'te Witl
nct.hu i i In -fault f iln.ium
homl aftei he had pleaded KUl:t to
a w at unit .'har)(lnK emhei.' h-meiit of
I-'.imi hii.I not guilty lo a .hatw" of
tnlnlisliir $IJ..nj llis-hnltier former
I) wn.n cashier of a hoii.llti mel in
wsvtmeiit compHiiy mi Ihril here nn
Ml three monthn hi;. when he went t..
Chicago. lr. (t UnlHer now la III
In CliiciiK".
Ilwhintaer wahed iirelliiiliiHiy ei
amliiatl.in We.lnes.lH) after the man-
Hi;er of the ImtidlnK lompHiiy had re
fu-.tl lo cotiipioinlte the affair by a
life.
BARN STARTS
Ml Shi ".I. I.. A UK " I'ollowlliif.
Ihe taking of ad. Iltl. mill tetl IlinMiy III
the pielluilnnti h.-anin: of I. K Jones
the Sniilh I' str.s't Kt's'T . haiK'"d Willi
the murder of II C l(uinhain'h. an Ai
kaiitas i Per fisherman mi Hie even
Inn of August 1'.'. .Ion.- wan hniiud
..ur In lustl.v W. i Miller Wn.lti.si
.In) moridiik! mul his h..n. set at t'J.uoti
.Ininsn Is arratiKliiK P. make homl It
It sii a iiumU'r of protiiltn'iit hunt
Loss men will sl!U Ihe Ih.II'I.
T I lAffl
Irtnal
the IO .Ml
a month
inoi tKHKi Itis-hnltrer a
isi'.l iiiiiii nffciluit tn iHv
Discussion of Enabling Act In N.Y.
Touches Match to 1). S.
War Issue
Ulitll the llulehtislllinvn was
ill
A!
Would
Hhle t
11 A V N V An; J(l
l.'li Hlliehiluienl
pioilde that nil int.-rt
read mul write Hie
A 1ST 1. 1 A FlUKMHaY
The C
whl. h
must ln-
I HKllsli
. order
instil. i
I) a
Tavlnc and
at Cltv Mull
iraillnf
Adv
Ujra ucw due
HOLLAND TH Kl K II A VKN
l.iinly I'rlsooem of War Chooao to
liravr Oeatli In Alteniptln K-a4e
rUther Tlmn l ie ItM'rt In tiernnuiy
Till: IIAllt'F.. NetherlmldH. AuK '..
A Htea.lr utnyiin of prisoner (tf war
llHrdly a day tine hy wllhont an F.iik
llahniiin Kuvslau Kn'tichumii nr IW
I'lnn iiiiikliiic hln iipnwranci In aome
IHiloll frontier vlllnne to become the
ohjm-t nf admiration and Hie im Iplent
of i-iiouiih clntsi to keep him In tolm.-
is. for Ihe reel nf his nnlural life. As
a rule they are the m.wt enenrettc men
of their ismipiiny. who could ataud
deti'iillon no loiiKer and who -after
pusHliiK throiik'h Ihe m.t terrible hard
hlpa often t iiml.lv acr.MN Ihe 'line In
a tn(e of couiplele exhaantlon. Many
of their fellow aiifftMttm ajii Jua uii
Ihelr way
dale aa about 1" vr .if " aiil.l K M
illanlt. prml li nt of the male hoiud .:
Kfleiiltiue win. ban Junl ivtuili.sl
from a trip ni far went aa Stroni;!
Uty. a. I. liny Hint hiinilreda of fhtmh j
lug iiia.'hliii H nn- slHiulliik' Idle almiK !
(the lilyhwiiiH wnltlliK for the wh.-lil
; tn dl y mil for tin cahthK
I Hut the fiiimein a iv Ima.r." is.ntln lfn
mil I'li sl.l. iil i. null "everywhere I '
I have las- vnMi they were pbiwlni; .
turning nmli t the viwda ami crab l fur.
k'lass nn.l ibit oiunt to make a sileii
i illil mul. h foi the uit )er wheal
I CPni
tiiiel mm Note
Is Iwsilied
inetd -- titM
On shlppiiu: Mimll'oiiH
Willi TtsmtMi-Hte Ckiii-
r In Knrthriaiilni
liingiiage wan mhaii.-itl t.. tin
of flllHl pllssai;.' lu Ihe stale . .
HotiHl .cm "lit I. Hi W itliii-t.la i
J 1 Oil' of M'l I'llt 1 to si 1 I 1 o"
Ad i am '-fluent of the ineiisiire was
.te.-.st In thf tl.uuil.t iessh.li of
lb meiitl Im Inn w bl.'h r feel
I'ik ran hlu'h mid fie.pi.-ui i .-r.-i .-ii.-i
OKIif K I.KM N It AKItF 1 WIKK
Armlea in l.ur.iH' Hiulf TliaU I'llln
burgh I'riNliMt He IVned
I'rnsiirin.ii Aug .(! nr'.ti
wile snllt.tl :i foliage green Ih n w
li'lng iiiiiiiufactnnnl bete fur us.. ..t
the arinliti In I ui'MH'. Stu-I men ..
day nl. P'toits fmin ahr.m.l show
that a nhmt illntiou'e iwiy It La lin.s
all.ia to ur tin tivu wlra
II AS V
tint" lo
W llthPij'tol
lllelil ot mnnllt 'ii
nut i.nlilkli.-l I"
oil 1 1 i; Il'pllvd
Ihe not" I- I
i. mel II' I f"
Inn moiiti 1 1 i
a ere. I
'H.' '.'il Ihe
1 1 ui 1 1 1 n i u a i v .
de. "n.sl to st.
I w ere made
Ainerl.-an .rr
III Whirl.
. th.'
ship
to th. vi at mill Its p..ttlble
Is . ...iiiti
speaker-! for the .ioskiiI In. ludliig
Wllllnm It'Unes . ..nteiiibtl that nbt'lti
i-r war In l.nr..n' . t r.-n-l and wilt.- I nellsti would tend
t.-liu with the i melt the A Mier I. n n i-s.pl. nnu..
"imilk I b.ni'll lik-ether nn.l In r ll..l
ism
I'runk Mann In).- ted the war at
d will lhen he mi UlnM.hclc Int.. the . I. hale II.- refer
red pnrtl. uliu i) I m a i uimi.-id t Tin t
"the Amerb an ti'oi.ie niv . onfroiilisl
it APim.v in KU i' iitj ""h i"""'iii"- of ... win M powe
ii '! " . i mnlii ..f w Ii.)- ..s.e
and at this time i
sl.)..
i sludi
llll Ihel
t.
ted
In the
i he till
ill.
Woodward (utility sheriff. Kereiilly
Mint It) liiumc Mm ami Now In
llnspltiil al li lilla. Kiln
In this IiiikI
"..e who
tune not I. nine I the I ni.'llth iHiigmu'e
and who in r ttiix mi'is In ti-H
till With this foleltfii lOlllilll Hie a
! ineiiii. e "
WICHITA An.'
thellff nf W.l.lwnid
w nt -liiil IhioiiKb Hi.
na i w Idle lit Ii llltlln;
num. It inpliMy ri-. oii
-I- ho-pltal Pi this
ib.-u.l.t that be I. out
i. I .1 I nn ant
i k 1 h In n mi who
l.ow.-ls Inst M.ni !
to ai rest a . riw.) j
ring at St 1 ran '
.In It Ih miuj
.f .inn.. Thai
AI It N
..f tt p. n;
Hon todai
lesfenlii) and
lent for loll-ls.
.pilred all minis
Willi- Hie l.imll
. Vmk .'il Hi i
cnlislllntl. .lllll .'.
lels.nl Its a- tl
lole
lilell
II of
lee l.sl tin
w Id. h woiili
to be able I
ll lul.k'U.I. '
lltel H. )
lltlle re
I' ad and
Every 1
Young Man
should wear al li-Hst otic well
eh. m il HiiuuihhI. V.nir iirnn'r-
ous h im "it I ii ii. and lour recnnl
of in n k I ii n i ..ur pay inentrt
promptl) win t to make vour
credit ."....l HliUlbel.' II lid (till
glie .nl H .rittlge with yuur
etliplover
$1 a Week
No Interest
our eiitv teiuH will ..om pay
f..r h stone )uu thought Hint you
...old not affor.l Cutnw In nnd
lei in nhoiv ..ii lb ldk rulima
we Hre ..rr.-llng
ROSENFIELD
JEWELRY COMPANY
III) . Main. ITimve Mai.
4

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 4 4 of 8
upcoming item: 5 5 of 8
upcoming item: 6 6 of 8
upcoming item: 7 7 of 8

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Latta, Thomas A. The Oklahoma Times (Oklahoma City, Okla.), Vol. 27, No. 114, Ed. 1 Thursday, August 26, 1915, newspaper, August 26, 1915; Oklahoma City, Oklahoma. (https://gateway.okhistory.org/ark:/67531/metadc169833/m1/3/ocr/: accessed May 24, 2022), The Gateway to Oklahoma History, https://gateway.okhistory.org; crediting Oklahoma Historical Society.

Univesal Viewer

International Image Interoperability Framework (This Page)

Back to Top of Screen