Drumright Evening Derrick (Drumright, Okla.), Vol. 5, No. 321, Ed. 2 Wednesday, April 13, 1921 Page: 2 of 6

This newspaper is part of the collection entitled: Oklahoma Digital Newspaper Program and was provided to The Gateway to Oklahoma History by the Oklahoma Historical Society.

View a full description of this newspaper.

U. 5. Army Goods
iAcrdntM At A Price
iefe'ide ot
DftiB me
!sew «V.«yW of "jerma.-;. by Aliied Troops
/*

r Vh/ 'J
| j:t >rV
* wt itnt Dress
L^uiirmt r < Kmaeu =
r/ffitu l#w St4T |
ri^rTuui -it' §
rammm if\tcvmur Ma—.uiiir m ws. I
CjMtfnrt > uithrr aw« KJ6 |
\ * f tiro*- lioitber ^tro**-* |
\tm v ^j. leg/mutt IU5 =
m j*s * Art **wl
flfcam s
SSI —t <K
f£*«* 'i- £& *•*«¥* *
• -C
Mi
uif w
JBH HHKT
'•«# **• ? K#«i| tt"wcW;
i—!■#* *y^w
TOO *4TI HOYT
A&JU* IA HME TW*
LMPI 30i hookis
***l _£r-# fa-fa^O >M *J2
i* 'w
V* WH/0 "i" ®t_3E l>win few-1-
V I t« fttfK ^ i(F in Wf ^i'fS'''.
fcMlfr*
-y IMmm V ••"u Vs'ar' MiKW
•wvCiM fc* «■:♦«* 1K'-K
1"*. * ~«i «
o" Bif -sagu* fiinn
feurrti ti' uajtran.
"i" <*tc tme f ftrov
| * «i at- i « i^taMfihn tat
: ***v cr i -I*
ft*c* t «rtk h«v^
^ -«WK •«•
*# ^niu L- > ty -
«L*£
tfe
KJ(
«fe
ARMY 4 NAVY STORE |
W«l Kiu^C. ICJT', I
-IXL Bfjaownj* Dnmsigrit rJk:ax §
•IMMUMHIIIMIIIIiMUIIHIilllllllMiilllllllllllllllinUIHIIUIIIUlI
''•Ml &rrr- IK- jugr M t* ti I ml
•* '•«*■ Jaffit Ti#* brvn TI mL •Tiii
m Hk «*- su-3 " <lf tw BaMMt
f w '-msDMc Ikm trrmm- m
> lm w n£ aanpoi
a IP 4 ■ jmmmr.
a i-- a* n«i mi** i aev s.-*m
«• «ca tsasrs Bt tan n~=
ruf ^ r sura ii as m
snj Mr 3R* pared art pw
ttdwr* i ~?m nj t« Uui >«r
" «ltt— «mii'i iat: a IK7
■ - t :« J .'IVBT € .a urn >
a If" £ n W « a IWt
9K : a 1K
■ IH K* lv 3T
. MIL'. 6t5^P3if
!MM(K Hme. £3 •:
7-7 oir laSr !**?* <c Uk THuns
t«rt }nav9aa -n«u«
aamsiat tjb.it ant uzus .^lat
cwe K aaott mr al r ttjc t*
>«- . * «4I PHM r*. >«•<
Btfi ED *ALSH STiu
FAVORS *DIST sAw
aerfm ti*- mm BX
1K « Lw ^ - ■ •_.:■> .; ami,'.'
rrrwn tmr rw: * tn DV-lai - CP
r*f". w* tr Hbi*^ t. Tntx-*
ff* ti rtoc n tbt 'w
Sporting Squibs
of All hirvis
Dtt i Sc; S".a' Sa« I ei"'ff^
it liir janps-Dia
Utifcty Coali for Juruon
a 3*rmce
< .p*i 2* ncc
t>r t*_r
1-v~maar, v. hvruot I "jm&vr as
f '_ 1*0 r-ina trtfan obt% we
Tlivf ftQ. tut i y tj«* • .*"> tW
VenMM tt ptrrtiamt troa lie '.-on
«i C m *igin ami it iut '.-a'aow
rug oum'irliutt jrujwr.! lir tut iinocae
K 9MPOJM Int ie&>.
W«in
*" am «o> •" t
'.wzz^^jg rig a ':-
ra M«mi nC aitunuet r Uf
«C'y )V tB-iwc •wc-'-M* ter
Ma —x tar tan m. iw smc
1«- tM t«C b«c ltfc t > '"t'TTrur mm
'jm « -imnif .1 • s^ «uutv «*
*i«araw ■)!«> ti* 1*— ti*- ■ *
' -* r n uilj «c * tac
0* fmtvri
9*m sb. r;u - . tmmr n
Qor'• -u* ■ a 5"— * inter* 1«r a r
«r « «w po" nr tj —n
auO -en«ri r>s .•> wr*iuo«" *r-r
Bt' - B - -I-ULLilU.
•^rrtmaiu cuel
trr
TTTf &0tll&
f wnliaic. un-'- ^rmr- to« uootst um*
■!« 1mr ta teunir
XiT.-.-r - - ri? ' .ilKwrcii: until
™ H4 «: n" J ,.ia ma
t t Aci:«!y ia i«—a ««-!«< <aj
tun o* ti t IKl ^Ti«L
win
B:rm^«r if vm:nif tain! u*
«?"v*rrii U'TUt^w vpeBllisg
KXNQL
E1^rr zr* bxtTar or u^e t
—-*o« ftums 'tr-t
D't^OVI HEX ET^W*
# pp* rr -4* £ix vc
**1* f nio~> tti ""4311 TIIF??*- * una
ruf vnm BiHHi' ti* apt "
tRi5 UK :*nt niki
■f ^ Sflff *tnf i;iif «Uif Hf* T *
&**■* * • tf. tiL 'tmt tu
omiutei: -C K tint- up* t w gf jjji
n«i s£: uni pi-rater* t« tl«
V|ri
:«i. t ubUhoe xnir% "nan
t can** in*!* * ^&Isl «uiL "h sf urr
nai^srvu' fcnc ti iwr t Lymdnc
t kflflm Wii*^ ' -tin "Qf~r: af ziu
f^ETit ~i
Eurm^t.1
Ur ti* a?« di*« ^untrttt
u^.i^ I.uwi iA«v «>
* \*UUf Q*UJ&ly>~ tb 'li*
ttft </ ♦'.vUiijr '.10- li nuf v>f 'U* flit J.
I** tt*/ g Hwjnoui-^ fvr '.U
uKur «*tav* uu * i*~t v*i,~ -i'ws vrf*
^ pw iMlf a tW- ><jv
& 'Ti**** v* v#tirwi
M0MA /vt*U ttU<! ti#-f i'/,
u< «' <\n«,+ t ^un' ^ ^uwgbc ^ « «*-
#W tut TW voKmi tif
MUTv* u tu "! •>
V .na>Hg - t ^Hui4 I«K on^iivw
A HitOQ+ %/ lit- ttii< 'ii*
IW VM tft tfar trtt. nji^fvM
t** ff I*i* yn**'~&'>-v riii* f*nv' <i i%xt tife
111 Utr-juOf * k' ^
At- IUKtVHT ✓ < VH 'J^- .r UV
rj£ f:W >
, + u. is* s r,
+**?m 'jut* 40tLi - r vf. v*; *#
!*• r ia* . ow 4f\f*
W* f*<Jtk ***'••►• U .- *• •- >-• JAr"
#* — iu*'v u*; MT
u\r 'J* wun * ^ k Uf ^ rtt*
—+U4 * jiW'f juvtt*; tt
vu* sun&f Uf fcb«r?tj ** * «t:« j>'C
«* 'trt< '> fur nuC .iut «v>
Ti * 'KU' «' ti#- UJ^If Uf lUt*tt
✓ *%***W kiuiu^ }#ui. * «9HC uf utwsf
"U ':1l«fc !?♦ 'Xittttf «A1 U " *i ^I '
UJ iiUuy 'ii*- U ~ 4 i J t*' K'.TIJ
ini ut It*">-*jm*. u" v^*-;
d! ;# 'iifuti^L « fu^ur' tUf ii .'>
«Hi« l j/^ "ttf Ut tic J#U«j4fc-
H u «rWfeHH4H TW
c.* * t ?HC ^ 'U^ *U'1 ttJUJ t«
ti Vitsb nuts w t*
'ft# r4|SU It
Wit It ovwe
rv ^ trifniitif ut '.-uii«f
«^t « M* luuo^ir <W-.vr«'a«u
'f ■ f '".V v' 6*" ' tl.t
*-l *3tl4r it- f nrii< Ufelli
or cr
so.v-^r fnpfcrry
f'u-TKi&ir tt h&r.ivL l "i&prjs?
t !► " V f r~irjsi v?l>rT u&v* \**n
tW ^ !'.i vy tw lo'/jrt^ T
IWWi tt jm^baw trtnt tw twirt*
K" M JltflU 11 Mif ".ti ,'jt IvUvW-
— r - ;/• *£l% awiwn*t
W- 1>PI>UBI1« lilt ttlK
Ntttif of Pruj«i %c rlrciaiee'
* *"
np'>i|lUH :>BU i Iit i SilKC I
H i4fau. htj>u:w Ocsmiumtt
hf'iim> fis< Mi W
Kt*w liief«iur ntia * ia iMsrei?
S>««n: tMr w. tt* V< 6 - Of Mjsj
^ ti* fct-n* -jeajr AM of ti*
•«rt.nr toy, o Hwtrt
11 rtt tt a* Inert & Cmu r
svtuu :wxvt. *^t of Crwsr C'jcut*1
lor rj stiji-vt; tr uuc fcij*
*t«< lor ai tnier Cirfe*" tfcat t
lor ,< pnn*-rj Wr
W ti* ObaimtK uf se,{ tt, tw
imr'jiajBr tw^it BstneC
z. t KJ'.xrrr
Cveurr Tt«mju-w of Crtxsk
Oonti- , Oidaho&t.
♦ t J!
l^rl S.
air" it ni«r>
-f trua
fcCJ *> r
i :n tn'vup n**- . **o**£
aii[_ tweerfl
- ii* riif itf vf-
T ti*- ' « U t Sm- LHiC (fE
mirf Tt *^ mijB«Hun
i«* «6giM v i..*},
tir «* - of ax
r * .'j# ■ urr„ ii
lit* ** - rvm-
1? nrt hiit i* > f> t
Time to Change the Bait
lienA ti* Ntv.f m the i lorrje Paper—Derrki
WE KNOW HO
LiJ
C-.&/ 20:
, ^ I ■ ^t"> 5-s Ohio
P tO c
fj-: M. >.<k :e- < i. ngte*L'
Wi. - ;: - - ■.. :;,. ., j
bf 1 ' tear ■> sfx.r.s: fr-1 . >—ies
F^« ■*—lH w :>► r,-c «* ;
■=' = * i-*i ! - m. i -He
rTN. fc:• fuj,ny finJd
ow :be r Uie :U: \ *Y «^y
bird to h;L Pvf— srn- rsrifCBS
. . , _ ^ kT>*w whit be ; - :£ w3*S tbe
i>rvTr;T ^ « **«« «--• • — «.r«
~ JEW -5 t(< th)S (Hj ;f ^ >i)K| (WH ^ fc<J|
al
•* X J* ? .-tWa 1-r 5.1S iriiw* kid
S*w p ,r jtj . L j ,
ts s sJm*: ft <* , , jn.jwT
*tt the r.tn—*: a t- sfc—,
earn N*lL"
Foim. :^: -'En G^>*f r>^y ,
the mfli--' rteHflMAlp mf
^tni- 34 \r.wooer
t '■ompe'Te.
*"**"* vtn tb* «I-TT of
HarvBrd." Pr!:> >: an icti P«in in the
Tliit
xb
martin to coach aes^emn
Mum-U of i\yp ■ s^,. „ -r-B*
*rwl D. C )e of H m A - i
\V,-<>t,^ v , srransra w-j:i 3. *1.
XUnin <\f ttNn^ia. Ok ft. to oo«rti Wes-
<"jao twoi, ;«x*r, Ulis ll«rj
:< *n OS ,-sf 0;yr'.:Ti .--.Viiflpf
wh^rt* ^o *s a >r*r ~,*t> or rr*.-*-
H,> 1> * 1 > , H ;hf> p,;,.
(Nva.^h htunwsl « T*>f<nip-
swr. Th.- Uv: . vVyrrjw.- fcBrt«-
B j Sfistv fe,r f5rw
ttar.> f.-r ; ratStfttaCr r«*-
:ns s<«ss,-.ti f \.:- rr*t«i } y n st-
. m iy TV. ,t\' .I'S : it* >wn virtin'.lT
lVV- !■(it ?ht e m,ictbf
*® an sa^nKvtfect** narr.rxr
of s-Jv-h «•; :'«ts

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 3 3 of 6
upcoming item: 4 4 of 6
upcoming item: 5 5 of 6
upcoming item: 6 6 of 6

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Drumright Evening Derrick (Drumright, Okla.), Vol. 5, No. 321, Ed. 2 Wednesday, April 13, 1921, newspaper, April 13, 1921; Drumright, Oklahoma. (https://gateway.okhistory.org/ark:/67531/metadc163311/m1/2/ocr/: accessed April 13, 2021), The Gateway to Oklahoma History, https://gateway.okhistory.org; crediting Oklahoma Historical Society.

Univesal Viewer

International Image Interoperability Framework (This Page)